Kompost v bytovém domě

Automatický kompostovací systém od firmy Susteco AB má na vstupu řezačku pro optimalizaci velikosti bioodpadu, následuje provzdušňovaný rotující kompostovací reaktor. Na konci je hotový kompost vysypáván do připraveného pytle. Zařízení může být instalováno v exteriéru i interiéru domu. Při venkovní instalaci je kompostér dovybaven elektrickým vytápěním o příkonu 1500W, aby byla v reaktoru docílena teplota okolo 60°C i při teplotách pod 16°C. Své uplatnění může najít všude, kde je obtížné zajistit komunální sběr bioodpadů a je třeba kompostovat nejen zelený odpad, ale i odpad organického původu (maso, kůže, kosti ..). Využít ho tak mohou restaurace, školy, nemocnice, ale i bytové domy či bytové komplexy s produkcí od 75 do 500 kg biologického odpadu za týden. Tento systém má již vyšší investiční náklady, vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu a tedy pověřenou osobu, která by tyto úkony prováděla. Na druhou stranu dochází k úspoře v dopravě díky kompostování odpadu přímo v místě jeho vzniku. Ekonomiku může zlepšit i využívání vyrobeného kompostu. Nesporné jsou i ekologické přínosy.

Výroba kompostu v kuchyni

Plně automatický systém NM5101 Naturemill (fermentor) je v podstatě automatická mikrokompostárna. Pracuje na elektrický proud s příkonem 10W. Odpad v zařízení je provzdušňován, míchán a zahříván na teplotu 60°C, aby byla zajištěna hygienizace odpadu. Zařízení je vybaveno zápachovým filtrem a celý proces je řízen mikroprocesorem. Výrobce uvádí, že zařízení pojme denně okolo 2,3kg bioodpadu včetně masa a živočišných zbytků. Redukce objemu je okolo 70%. Při plném provozu se zhruba každých 14 dní naplní nádoba ve spodní části zařízení vysoce dusíkatým kompostem.

Co s kompostem?

Vyprodukovaný kompost je nevyzrálý, přesto jej lze úspěšně aplikovat na trávníky, záhony, ke stromům. Pokud si vyrobíte sklad, kam budete kompost ukládat, můžete dosáhnout vyšší kvality kompostu a navíc vám odpadne problém, kam kompost ukládat v zimních měsících. Pokud nemáte vlastní zahrádku, můžete po dohodě s majitem kompost použít na zvelebení ploch v okolí svého bydliště a na kytky ve svém bytě.

Využití EM Bokashi

Pozoroval přírodu a vynalezl speciální bakterie, které nazval EM (Effective Microorganisms). Japonský vědec Dr. Tuero Higa pojmenoval jeden z druhů bakterií Bokashi, což japonsky znamená kompost. Tyto patentované bakterie velmi efektivně fermentují biologický odpad a omezují zápach. Bakterie jsou anaerobní (žijí v podmínkách bez přístupu vzduchu). Odpad je vhodné homogenizovat a optimalizovat jeho vlhkost. Toho lze dosáhnout použitím speciálních nádob, které slouží k fermentaci a výslednému kompostování bioodpadů. Jsou vybaveny odtokem přebytečné tekutiny, která má podobné vlastnosti jako "žížalí čaj" a je vynikajícím hnojivem pro zálivku rostlin na zahrádce i v domácnosti. Tyto nádoby mohou též sloužit pouze pro sběr a následný svoz bioodpadů. Pokud máte zahrádku, můžete sesbíraný odpad po zaprášení bakteriemi Bokashi zahrabat do záhonů. Do dvou měsíců bude proměněn v organické hnojivo. Patrně zde naleznete i mnoho žížal, které si na zfermentovaných zbytcích přišly pochutnat. Pro sběr bioodpadů lze speciální nádobu nahradit i sadou dvou do sebe zapadajících kbelíků. Horní je uzaviratelný víkem a má ve dně malé dirky umožňující průsak zbytkové tekutiny.

NahoruKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149