Semináře pro pedagogy

Pro pedagogy jsme připravili vzdělávací semináře s akreditací DVPP od MŠMT.

 

Nabízíme Vám nejen semináře s environmentální tématikou, ale rovněž semináře o lesních mateřských školách a semináře propojující ekologickou a výtvarnou výchovu, které  pedagogům přinášejí inspiraci pro zpracování zdánlivě již nepotřebných materiálů.

  

Co Vám semináře přinesou?

 • doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“
 • inspiraci pro nové výukové metody
 • metodické materiály a další podklady pro následnou práci ve výuce

 

Jak se přihlásit?

 

Kontaktní osoba:

Jitka Rosická

email: jitka.rosicka(at)ekodomov.cz

mobil: 739 304 156

Nabídka seminářů DVPP

 

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE S ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU:

  

 

 • DEJTE ŠANCI BIOODPADU aneb MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY VE ŠKOLÁCH

Odborná část semináře je zaměřena na specifikaci pojmu odpad, resp. bioodpad a jeho rozdělení, na seznámení se s významem, legislativní stránkou a možnostmi separace a využití bioodpadu v různém prostředí – domácnosti, městská sídliště, zahrady, školy a školní pozemky atd. Metodická část semináře pedagogům přináší podporu plánování, přípravu a realizaci separace bioodpadu na školách. Seznamuje je s metodickými materiály, přináší ukázky konkrétních aktivit vhodných pro zařazení do školní výuky a také s příklady dobré praxe již uskutečněných školních projektů na téma separace odpadů a kompostování (např. s projektem „Bioodpad není odpad“, který byl realizován na školách ve Středočeském kraji).

 

Termín: středa 20. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 9:00 - 12:30, celkem 4 vyučovací hodiny

Cena za seminář: 390,- Kč

Kód: ODP

Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ I. a II. stupně, DDM, SŠ, SOŠ, SOU, DM

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 10, maximální počet 20 osob.

Lektoři: Ing. Jan Šarapatka, Mgr. Lucie Sádlová

Garant: Mgr. Petr Dolenský, tel.: 234 697 402, mob.: 733 764 980

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 • DEJTE ŠANCI BIOODPADU aneb MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY VE ŠKOLÁCH

Odborná část semináře je zaměřena na specifikaci pojmu odpad, resp. bioodpad a jeho rozdělení, na seznámení se s významem, legislativní stránkou a možnostmi separace a využití bioodpadu v různém prostředí – domácnosti, městská sídliště, zahrady, školy a školní pozemky atd. Metodická část semináře pedagogům přináší podporu plánování, přípravu a realizaci separace bioodpadu na školách. Seznamuje je s metodickými materiály, přináší ukázky konkrétních aktivit vhodných pro zařazení do školní výuky a také s příklady dobré praxe již uskutečněných školních projektů na téma separace odpadů a kompostování (např. s projektem „Bioodpad není odpad“, který byl realizován na školách ve Středočeském kraji).

 

Termín: středa 3. 11. 2010

Místo konání: učebna o.s. Ekodomov v budově ZŠ Jana Palacha, KUTNÁ HORA

Časová dotace: 9:00 - 12:30, celkem 4 vyučovací hodiny

Cena za seminář: 390,- Kč

Kód: ODP

Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ I. a II. stupně, DDM, SŠ, SOŠ, SOU, DM

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 10, maximální počet 20 osob.

Lektoři: Ing. Jan Šarapatka, Mgr. Lucie Sádlová

Garant: Jitka Rosická, tel.: 739 304 156 

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 • BALÍČEK ENVIRONMENTÁLNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
  „Separace odpadů a domácí ekologie pro školy“

Odborná část semináře bude věnována specifikaci pojmu trvale udržitelný rozvoj a jeho principy, pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy, vlastní odpovědností jedince ve vztahu k životnímu prostředí a také legislativním podmínkám a povinnostem škol v oblasti separace odpadu. Metodická část semináře nabízí podporu při plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření a miniprojektů vedoucích k odpovědnému nakládání s odpady na škole. Účastníci budou seznámeni s metodickým manuálem z projektů „Odpad z nebe nespad“ a „Balíček EVP“, které Ekodomov realizoval v letech 2007-2009, a také s ukázkami konkrétních aktivit z výukových programů z oblasti „domácí ekologie“ (s důrazem na separaci odpadů, úspory vody a energie).

Termín: středa 10. 11. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 9:00 – 12:30, celkem 4 vyučovací hodiny

Cena za seminář: 415,- Kč

Kód: EVP

Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ I. a II. stupně, DDM, SŠ, SOŠ, SOU, DM

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 10, maximální počet 25 osob

Lektoři: Ing. Jan Šarapatka, Mgr. Lucie Sádlová

Garant: Mgr. Petr Dolenský, tel.: 234 697 402, mob.: 733 764 980

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 • EKOLÍSTKY  I. – aneb EVVO v kostce

Program: PowerPointová prezentace - převážně fotografie činností, nápadů a výtvorů (co se do batohu nevešlo). V rámci této prezentace budou účastníci seznámeni s cíli, prostředky, metodami a trendy EV.

„Mé tajné místo“ –  řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly dostatečné množství podnětů, rozvíjely dětskou fantazii.

„Pozorujeme přírodu“ – učíme děti pozorovat, sdílet pozorování, pozorování očima, lupou, barevnými skly, mikroskopem. Možnosti pozorování s dětmi předškolního věku. Jak zaznamenávat pozorování např. nápadník her, jak vyrobit hmatovou krabici a čichací sadu aj. osvědčené drobnosti.

Experimentujeme s přírodou na jaře, v léta, na podzim i v zimě –  seznamujeme děti s některými přírodními zákonitostmi a pravidly pomocí jednoduchých krátko či dlouhodobých experimentů.

 

Termín:  pátek 22. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 13:00 – 18:00, celkem 5 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 500,- Kč

Kód: EKO I.

Akreditace č. 10 143/2010-25-188  

Doporučeno pro: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ I. stupně

Minimální počet účastníků pro uskutečnění vzdělávací akce je 10 na jeden seminář, maximální počet 15

Lektorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.

Garant: Mgr. Petr Dolenský, tel.: 234 697 402, mob.: 733 764 980

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 • EKOLÍSTKY  I. – aneb EVVO v kostce

Program:  - PowerPointová prezentace - převážně fotografie činností, nápadů a výtvorů (co se do batohu nevešlo). V rámci této prezentace budou účastníci seznámeni s cíli, prostředky, metodami a trendy EV.

- „Mé tajné místo“ –  řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly dostatečné množství podnětů, rozvíjely dětskou fantazii.

- „Pozorujeme přírodu“ – učíme děti pozorovat, sdílet pozorování, pozorování očima, lupou, barevnými skly, mikroskopem. Možnosti pozorování s dětmi předškolního věku. Jak zaznamenávat pozorování např. nápadník her, jak vyrobit hmatovou krabici a čichací sadu aj. osvědčené drobnosti.

- Experimentujeme s přírodou na jaře, v léta, na podzim i v zimě –  seznamujeme děti s některými přírodními zákonitostmi a pravidly pomocí jednoduchých krátko či dlouhodobých experimentů.

 

Termín:  pátek 14. 1. 2011

Místo konání: učebna o.s. Ekodomov v budově ZŠ Jana Palacha, KUTNÁ HORA

Časová dotace: 9:00 – 14:00, celkem 5 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 500,- Kč

Kód: EKO I.

Akreditace č. 10 143/2010-25-188  

Doporučeno pro: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ I. stupně

Minimální počet účastníků pro uskutečnění vzdělávací akce je 10 na jeden seminář, maximální počet 15

Lektorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.

Garant: Jitka Rosická, tel.: 739 304 156 

>>> Registrační formulář na seminář EKO I. 14. 1. 2011 v KUTNÉ HOŘE >>>

 

 

 

AKREDITOVANÉ CELODENNÍ SEMINÁŘE S TÉMATIKOU LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL:

 

Všechny semináře o LMŠ jsou doporučeny pro pedagogické pracovníky MŠ a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících s věkovými kategoriemi 3 a více let věku.

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 15 osob.

 

 

 • CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Cílem semináře je seznámit účastníky se vznikem a základní charakteristikou lesních mateřských škol jako alternativní formou předškolního vzdělávání. Do programu jsou zařazena témata venkovního vyučování, formy lesní mateřské školy, příklady lesních mateřských škol a význam pobytu v přírodě pro rozvoj kompetencí dětí, včetně náslech při programu DK Šárynka.

 

Termín: pátek 24. 9. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 9:30 – 16:00 (11:30 – 12:30 pauza na oběd – vlastní), celkem 7 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMŠ 1

Akreditace č. 10 143/2010-25-188

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková

Garantka: Johana Passerin, tel.: 234 697 402, mob.: 734 406 003  

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 

 • LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZNIKU LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Program se bude zabývat současnou legislativou pro předškolní vzdělávání z pohledu pobytu s dětmi v přírodě, řešením hygienických opatření při pobytu v přírodě, možností stravování v přírodě, smlouvami s rodiči a pojištěním. Zařazeny budou i příklady dobré praxe z Dětského klubu Šárynka a integrované lesní MŠ Lesníček. Doplňovat vše bude mentální mapa vlastních možností realizace programu s dětmi v přírodě.

 

Termín: sobota 25. 9. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 13:30 – 18:45, celkem 7 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMŠ 2

Akreditace č. 10 143/2010-25-188

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, Magdalena Kapuciánová

Garantka: Johana Passerin, tel.: 234 697 402, mob.: 734 406 003 

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 

 • S DĚTMI V PŘÍRODĚ

Program je zaměřen na seznámení účastníků s bezpečnostními opatřeními a vhodným vybavením pro program inspirovaný lesní mateřskou školou - osvědčené oblečení a vybavení do přírody pro celý rok, bezpečnost dětí při pobytu v přírodě, pravidla pro každý den, rizika v přírodě a jak jim předejít, metodické pomůcky pro pobyt v přírodě. Připraveny jsou i dílny: Mé tajné místo – řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly dostatečné množství podnětů, rozvíjely dětskou fantazii - a Pozorujeme přírodu – učíme děti pozorovat a sdílet pozorování; pozorování očima, lupou, barevnými skly, mikroskopem; možnosti pozorování s dětmi předškolního věku; jak zaznamenávat pozorování (pamětní krabice apod.); využití lana, kelímkových lup, bílé plachty.

 

Termín: pátek 15. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 9:30 – 16:00 (11:30 – 12:30 pauza na oběd – vlastní), celkem 7 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMŠ 3

Akreditace č. 10 143/2010-25-188

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.

Garantka: Johana Passerin, tel.: 234 697 402, mob.: 734 406 003 

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 

 • PRAKTICKÉ NÁMĚTY Z LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Seminář nabízí účastníkům řešení tematických oblastí typických pro LMŠ – inspirace pro školní / třídní vzdělávací plán, oblasti klíčových kompetencích dětí rozvíjených při pobytu v přírodě, rozvoj motoriky, sebepoznání a sebepojetí, spolupráce, odpovědnost a respekt. Dílny doplňují inspiraci z lesních mateřských škol v souvislosti s alternativními pedagogickými směry s prvky waldorfské a montessori pedagogiky v LMŠ. Motivují jak experimentovat s přírodou v průběhu kalendářního roku, rozvíjet znalosti o přírodě s propojením ekonaratologie a emoční inteligence dětí ve vazbě dětí na zvířata – humánně-animální interakce, zoorehabilitace a zooterapie.

 

Termín: sobota 16. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, PRAHA 6 - Dejvice

Časová dotace: 13:30 – 18:45, celkem 7 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMŠ 4

Akreditace č. 10 143/2010-25-188

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, Linda Kubale

Garantka: Johana Passerin, tel.: 234 697 402, mob.: 734 406 003 

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 

EKOPROMĚNY:

 

Semináře jsou pro pedagogy VV a PV, kteří hledají způsob jak při výuce zajímavě propojit trojúhelník předmětů – výtvarná výchova – pracovní vyučování – ekologická výchova. Je zaměřen na zpracování zdánlivě již nepotřebných materiálů. Připraveny jsou ukázky jak přeměnit starý papír, použité kartony, plastové lahve, skleněné střepy, plechovky, dřevěné přepravky od ovoce atp. v jednoduché výrobky, na kterých si děti v jednotlivých předmětech vyzkouší různé techniky a současně se při tom učí zručnosti i ekologii.

 

Lektorka a garantka: Jitka Rosická, tel.: 739 304 156

 

 

 • EKOPROMĚNY - TEA BAG FOLDING

- jsou skládanky z čajových obalů. Skládat budeme hvězdy na vánoční stromek, prostorové vánoční ozdoby i vánoční stromeček i obrázky složené z květin a motýlů

Termín: středa 13. 10. 2010

Místo konání: učebna o.s. Ekodomov v budově ZŠ Jana Palacha, KUTNÁ HORA

Časová dotace: 8:00 – 11:00, celkem 4 vyučovací hodiny

V případě většího zájmu bude druhá skupina 13:00 – 16:00 a třetí skupina 16:00 – 19:00.

Cena za seminář: 420,- Kč

Kód: PRO3/1

Akreditace č. 3413/10-25-36

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, DM

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 20 osob.

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 • EKOPROMĚNY - VÁNOČNÍ PAPÍROVÁNÍ

- vyrábět budeme vánoční ozdoby, krabičky i betlém. Projdeme si i nápadník pf zhotovených za pomocí různých „papírových“ technik – embosing, quiling, pergamano, propichování, vyklápěcí prvky pop-up

Termín: středa 10. 11. 2010

Místo konání: učebna o.s. Ekodomov v budově ZŠ Jana Palacha, KUTNÁ HORA

Časová dotace: 8:00 – 11:00, celkem 4 vyučovací hodiny

V případě většího zájmu bude druhá skupina 13:00 – 16:00 a třetí skupina 16:00 – 19:00.

Cena za seminář: 420,- Kč

Kód: PRO3/2

Akreditace č. 3413/10-25-36

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, DM

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 20 osob.

 

Na seminář se již nelze přihlásit.

V případě zájmu o tento seminář kontaktujte prosím garanta semináře.

 

 

 • EKOPROMĚNY – MOZAIKA

- vyzkoušíme si mozaiku ze skleněných střepů a zároveň se naučíme vytvořit mozaiku i z jiných materiálů – keramické dlaždice, vaječné skořápky, tapety, látky…

 

Termín: středa 12. 1. 2011

Místo konání: učebna o.s. Ekodomov v budově ZŠ Jana Palacha, KUTNÁ HORA

Časová dotace: 8:00 – 11:00, celkem 4 vyučovací hodiny,

V případě většího zájmu bude druhá skupina 13:00 – 16:00 a třetí skupina 16:00 – 19:00.

Cena za seminář: 420,- Kč

Kód: PRO3/3

Akreditace č. 3413/10-25-36

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, DM a jiných volnočasových zařízení

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 20 osob.

>>> Registrační formulář na seminář PRO3/3  12. 1. 2011 v KUTNÉ HOŘE >>>

 

 

 

Další výtvarné semináře připravujeme ve spolupráci s agenturou CECH. Aktuální nabídku akreditovaných seminářů najdete na www.cech-remesla.eu, kde se můžete i přihlásit.

   


Nabídka seminářů pro pedagogy
KUTNÁ HORA

(ve formátu PDF, velikost 140 kB)

 

Nabídka seminářů pro pedagogy
PRAHA

(ve formátu PDF, velikost  148 kB)
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149