Pozadí účinku kalifornských žížal – biostimulátory (1)

Autor: Ing. Jiří Nezval

 

27.1.2002

 

Mají biostimulátory budoucnost? Metoda výroby, lépe řečeno tvorby biostimulátorů v trávícím traktu kalifornských žížal přímo v půdě nebo v organických odpadech není žádná novinka, uvážíme-li, že je stará asi 2 000 let. Poměrně dlouho se ovšem nevědělo, čím je jejich účinek způsoben. V poslední době, díky nástupu biotechnologií a moderních analytických metod stanovení účinných látek v tomto produktu trávení žížal - biohumusu - se zjistilo přesné složení jeho účinných látek. Tak bylo možno pochopit mimořádně pozitivní vlivy tohoto výtvoru přírody.

 

V současnosti klademe velký důraz na otázky zdraví člověka, jeho ochrany v okolním prostředí a ochranu životního prostředí obecně,proto vystupují tyto otázky do popředí zájmu nejen odborné zemědělské veřejnosti, ale i ekologů, půdoznalců, toxikologů, chemiků atd. V souvislosti se současným vypracováním koncepcí odpadového hospodářství na všech úrovních je tato oblast, s ohledem na vysoké objemy organických odpadů, jistě zajímavá. Kalifornské žížaly začaly být hitem v devadesátých letech i u nás a v podstatě bez náležité přípravy a hlavně zajištění odbytu se začalo s jejich chovem a výrobou žížalího mulu velkokapacitním způsobem. Tak byla zahájena i u nás výroba tzv.vermikompostu, biohumusu, či naturhumusu v několika závodech, dokonce s podporou zahraničního kapitálu. Brzy byl trh bez zajištění odbytu "přesycen" vermikompostem a došlo ke kolapsu. Řada drobných chovatelů žížal přišla o peníze a dodnes asi na žížaly neradi vzpomínají. Nic ale nelze dosáhnout bez znalostí a umění je uplatnit. Po mém soudu čeká tento produkt i u nás budoucnost. Jde o pokrok ve vědě, který nám může přinést užitek v zemědělství, pěstitelství, zahradnictví, lesnictví ale i ve výrobě produktů živočišné výroby, s ekonomickými dopady do cen, kvality produkce, dokonce i obsahu vítaných složek, jako vitamínu C a naopak snížení složek nežádoucích, jako dusitanů atd. Autor tohoto příspěvku v této oblasti od roku 1995 nepracuje, takže současný stav nezná. Nashromážděné poznatky ale mohou ještě posloužit. Co to jsou biostimulátory? Jsou to složité organické sloučeniny na bázi aminokyselin a jak je z názvu zřejmé, jde o zdroj podpory růstu každé rostliny. Co jsou aminokyseliny ? Aminokyseliny jsou nejedovaté, ústrojné a tedy ekologicky přátelské primární komponenty života.Jsou základní složkou bílkovin, jsou absorbovatelné listem rostliny a proto velmi efektivně a rychle působí. Kromě listů je velmi dobře absorbuje i celý kořenový systém rostlin. Praktickým důsledkem těchto vlastností je podpoření růstu a vývoje všech kulturních rostlin. Dalším důsledkem je zlepšený příjem minerálních živin a zlepšená distribuce do všech částí rostliny, stromu atd. Biostimulátory rovněž podporují a vyrovnávají metabolismus rostlin, zvyšují jejich schopnost adaptace a odolnost vůči stresům (prudké změny teplot, lepší zakořeňování po přesazení, lepší vývin výpěstků po přesazení atd.). Co zaručují biostimulátory? Okamžitý efekt – díky volným aminokyselinám jsou přijímány rostlinnými buňkami okamžitě, včetně obsažených živin, s minimálním vynaložením vlastní energie (ta je uchována na obranu rostliny v budoucnu). Kompletní využití – postřikem dosáhneme toho, že listy rostliny tyto vysoce účinné látky vstřebávají, část postřiku, dopadající na půdu je využita půdní mikroflórou a kořenovým systémem , proto nic není nevyužito, spláchnuto a pod., vše je dokonale využito. Zpomalení stárnutí rostliny – v aminokyselinách obsažený lysin a arginin zvyšují množství chlorofylu v listech, proto zpomalují stárnutí a zlepšují proces fotosyntézy. Zvýšení úrody – aminokyseliny katalyzují chemické reakce, vedoucí ke vzniku cukrů, škrobů a dalších stavebních látek rostlin. Úspory nákladů při pěstování – po odzkoušení je možno je míchat s běžně používanými fungicidy, insekticidy, herbicidy a hnojivy pro aplikaci na list, ale odlišnost je v tom, že podporují účinnost uvedených prostředků. To umožňuje podstatné snížení jejich dávek až o 20 - 30 %, což přináší nejen ekonomické úspory, ale rovněž výrazně zlepšuje ekologickou ochranu přírody a celého potravního řetězce. Použití Biostimulátory, produkt kalifornských žížal a rozvoje vědy 20. století, mají proto opodstatnění mimo jiné v těchto oblastech: k regeneraci rostlin, v podpoře odolnosti rostlin v nepříznivých podmínkách, jako jsou extremní klimatické vlivy (mráz, krupobití, vichřice), po pěstitelských zásazích (roubování, prořezávání, přesazování), po mechanické sklizni (sečení, sklepávání), po mechanickém ošetření, po chemickém ošetření, pro podporu růstu všech plodin, ale také v lesnictví (školkách i porostech).

 

Zdroj: EnviWeb s.r.o.

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149