Vlastnosti kompostu

Většina bioodpadů pochází původně z rostlin, vyrostly tedy z půdy. Abychom zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom je do půdy zase vrátit. Není však možné, abychom je do půdy dávali přímo. Odpad musíme před navrácením do půdy upravit. Během kompostování se z bioodpadu stane materiál obsahující humus a jiné organické a minerální látky, z nichž některé mohou rostliny využít jako živiny. Hotový kompost je tedy kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. Kompostování je tedy přirozená recyklace.

 

Co je humus?

Humus je velice stabilní hmota organického původu s neocenitelnými vlastnostmi. Vzniká pomalým a dlouhodobým procesem zvaným humifikace za pomoci půdních organismů z takzvané primární organické hmoty, tedy ze zbytků rostlin a živočichů postupnou přeměnou přes množství různých látek.

 

Výroba humusu kompostováním

Kompostování je proces velice podobný humifikačním pochodům, které probíhají v půdě. Díky tomu, že mikroorganismům a bezobratlým živočichům připravíme v kompostu ty nejvhodnější podmínky, celý proces se urychlí a tak můžeme „vyrobit“ kvalitní humusové látky v horizontu půl roku i dříve.

 

Humus obsažený v kompostu:

 • má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje, navázané živiny se tak nevyplachují do spodních a povrchových vod, pokud jsou tyto živiny vyplavovány, dochází ke známému zarůstání vodních ploch, které pak mnohdy znemožňuje koupání a rekreační sporty
 • zvyšuje biologickou aktivitu, která umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropné produkty)
 • zvyšuje se tak samočistící schopnost půdy
 • rozpouští živiny z půdních minerálů pro rostliny
 • zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky
 • zlepšuje strukturu půdy
 • zlepšuje jímavost půdy pro vodu
 • dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy
 • má určité složky, jež mají charakter stimulátorů
 • zvyšuje odolnost půdy proti okyselení
 • obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy a tím omezuje jejich příjem rostlinami
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149