Školní projekty na podporu separace bioodpadů a kompostování

Ekodomov v současné době realizuje školní vzdělávací projektu Bioodpad není odpad, jehož cílem je zvýšit informovanost studentů středních škol o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady a podpořit separaci tohoto druhu odpadu v daných školách.

 

Záměrem projektu je, aby se studenti ve výuce nejenom seznámili s odpovědným nakládáním s bioodpady, ale aby měli zároveň možnost realizovat praktické kroky vedoucí ke snížení jejich množství. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se studenti ve škole pouze učí, ale stává se praktickým nástrojem rozvoje jejich klíčových kompetencí.

 

V rámci projektu Ekodomov připravuje metodickou příručku, která bude shrnovat veškeré informace potřebné k zavedení sběru a zpracování bioologicky rozložitelných odpadů ve školách.

 

Metodická příručka bude vydána v elektronické podobě a na vyžádání bude k dispozici všem mateřským, základním a středním školám v ČR.

 

Příručka bude obsahovat 3 části:

  • obecné informace ohledně plánování, přípravy a řízení projektů
  • odborné informace o problematice nakládání s bioodpady
  • příklady dobré praxe ze škol zapojených do pilotního ročníku

Pracovní verze druhé části příručky (ke stažení ve formátu PDF, velikost 134,1 kB).

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149