Nebojme se TURa

Cílem projektu je seznámit žáky s principy trvale udržitelného rozvoje (TUR) a tyto principy přenést do jejich každodenního života.

 

Projekt je určen pro žáky 1. stupně základních škol a je rozdělen do dvou etap:

 

V 1. etapě se žáci zúčastní cyklu čtyř na sebe navazujících a vzájemně propojených výukových programů, které je zábavnou formou provedou danou problematikou. Učitelé z každého programu získají metodické materiály, které budou obsahovat nejenom teoretické informace k vybrané oblasti, ale zejména náměty, jak téma trvale udržitelného rozvoje zařadit do výuky.

 

V 2. etapě žáci za podpory pedagogů samostatně provádějí drobná opatření v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, za která získávají tzv. TURy (samolepky s obrázkem). Jedná se např. o aktivity zaměřené na předcházení vzniku odpadů, jejich separaci; výměnu obyčejných žárovek za úsporné, efektivní větrání; upřednostnění chůze pěšky, upřednostnění veřejné dopravy; nákup zboží z ekologického zemědělství apod. Náměty na opatření v jednotlivých oblastech jsou zaneseny v v metodických listech a jsou navrženy tak, aby zde vždy byla zahrnuta taková opatření, která nevyžadují finanční investice a jsou závislá pouze na individuálním přístupu žáků.

 

Co účastí v projektu získáte?

 

  • sadu praktických výukových materiálů
  • účast na výukových programech za dotovanou cenu
  • možnost spolupráce a výměny zkušeností s dalšími školami zapojenými do projektu
  • ekologicky šetrnější provoz školy
  • nové náměty pro školní vzdělávací program

 

Cyklus výukových programů:

 

  • Kde je kompost, tam to žije!

Víte, proč je důležité třídit bioodpad?

Co patří do kompostu a co se v něm odehrává?

 

Program děti hravou formou seznámí s bioodpady a kompostováním, poskytne jim základní představu o koloběhu látek v přírodě a účasti organismů na těchto přeměnách.

 

  • Energie s námi vždy je

Víte, kde všude nás energie provází?

Co všechno se musí stát než rozsvítíme žárovku?

 

Program děti provede výrobou a využívám energie, seznámí je s různými formami energie a významem jejích úspor. Děti získají potřebné znalosti a dovednosti, které budou přenositelné do jejich každodenního života, učitelé získají metodický list pro další práci ve výuce.

 

  • Auto, kolo, koloběžka, co z toho je kočár dneška?

Víte, jak se dopravovali do školy naši předci nebo odkud „přijela“ vaše svačina?

Jak doprava ovlivňuje prostředí kolem nás?

 

Děti se seznámí se způsoby dopravy v minulosti i dnes, s přepravou osob i zboží a dopady jednotlivých způsobů dopravy na životní prostředí.

 

  • Vím, co jím, tak v klidu spím

Víte, že životní prostředí je možné chránit i v kuchyni?

Slyšeli jste někdy o spravedlivém obchodu?

 

Program děti seznámí s významem využívání lokálních zdrojů potravin, ekologickým zemědělstvím a spravedlivým (Fairtrade) obchodem.

 

 

Výukové programy je možné realizovat v učebně o.s. EKODOMOV v Kutné Hoře (ul. Jana Palacha 166). nebo v učebnách vaší školy. Délka trvání jednoho programu jsou 2 vyučovací hodiny.

Cena:

25,- Kč na žáka za 1 program, podmínkou je účast v celém cyklu programů a následná práce v projektu

Kontakt:

Iva Maršíková

tel.: 739 304 156

e-mail: iva.marsikova(at)ekodomov.cz


Projekt podpořilo

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

Projekt dále podpořilo

Město Kutná Hora

 

 

a firmy MVE Plus, s.r.o. a Purum, s.r.o.

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149