Dobrovolnická služba - Mistr nulového odpadu

Cílem dobrovolnické služby vykonávané pro o.s. Ekodomov je napomáhat k odpovědnému přístupu v oblasti minimalizace odpadů, a to formou poradenství i praktické pomoci občanům při domácím a komunitním kompostování.

 

Mistrem nulového odpadu se může stát každý, kdo chce realizovat různá řešení na podporu snížení množství komunálního odpadu v místě svého bydliště, v zaměstnání, ve škole apod. Mistr nulového odpadu je pro účely výkonu dobrovolnické služby proškolen a vykonává ji na základě písemné smlouvy uzavřené s Ekodomovem.

 

Školení je dvoudenní a má dvě části. První část je teoretická, na které se zájemce o post Mistra nulového odpadu dozví základní informace o problematice nakládání s odpady - zejména bioodpady, druhá část je praktická, jejíž součástí jsou exkurze do provozů zpracovávajících odpady.

 

Školení se uskuteční ve dnech 18. - 20. září 2009, bližší informace Vám poskytne Jan Šarapatka, viz kontakt níže.

 

Proč být dobrovolníkem?

Dobrovolnictví je jedna z občanských ctností, která je v řadě zemí světa považována za samozřejmou součást občanského života. V českých zemích má dobrovolnictví bohatou tradici, již za národního obrození či první republiky vznikalo mnoho dobrovolnických spolků a organizací. Zdá se, že v dnešní době plné pracovního vytížení, rychlého životního tempa a honbě za penězi dobrovolnictví nemůže přežít. Opak je pravdou, čím více je společnost vyspělá, tím více si všímá sociálních témat a projevuje se morální odpovědnost jedince. Také v ČR již dobrovolnictví pomalu zapouští své kořeny a být dobrovolníkem již není považováno za oběť pro společnost, ale jde o určitou sociální prestiž.

 

Dobrovolníci nejsou lidé, kteří se nudí a nevědí co dělat, či mají absenci rodinných vazeb a sociálního kontaktu. Dobrovolníci jsou lidé, kteří přesně vědí co chtějí, mají duševní nadbytek a kvalitně a smysluplně ho využívají. Dobrovolnictví je činnost, při které pomáháme rozvoji našeho životního a sociálního prostředí, všem potřebným a také nám samotným.

 

Cílem o.s. Ekodomov je vytvořit skupinu dobrovolníků - Mistrů nulového odpadu, kteří budou svojí činností zlepšovat nakládání s bioodpady ve svém regionu s cílem minimalizovat jejich množství ve směsném komunálním odpadu.

 

Co dobrovolník získá?

Ekodomov je jako tzv.“vysílající organizace“ akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR. S dobrovolníkem podepisuje smlouvu o výkonu dobrovolnické služby a pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena. Dobrovolníkům zajišťuje určité zázemí, podporuje je a pomáhá řešit jejich aktivity. Před vysláním dobrovolníka na místo jeho působení uzavírá vysílající organizace písemnou smlouvu s tzv. „přijímající organizací“ (městem, obcí, školou, firmou apod.) a sjedná zejména podmínky výkonu dobrovolnické služby, předmět a dobu výkonu dobrovolnické služby a také se pokusí zajistit materiálovou podporu pro dobrovolníka (příspěvky na telefon, pracovní oděv, zapůjčení nástrojů apod.).

 

Příklady dobrovolnické služby

Nejčastější aktivitou dobrovolníků v o.s. Ekodomov je příprava a realizace projektů komunitního kompostování a pořádání osvětových aktivit a podpora zodpovědného nakládání s bioodpady ve školách.

 

Kontakt:

Ing. Jan Šarapatka

tel.: 739 318 658

e-mail: jan.sarapatka(at)ekodomov.cz


Školení dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu je podpořeno Ministerstvem vnitra ČR.

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149