Zdraví ze zahrady

Cílem projektu je utvářet pozitivní vztah dětí a jejich rodičů ke konzumaci  ovoce a zeleniny a zvýšit informovanost o rozdílech mezi ovocem a zeleninou v konvenční a bio kvalitě.

 

Záměrem projektu je, aby děti v průběhu projektu získaly nejen teoretické informace, ale aby měly zároveň možnost realizovat praktické činnosti vedoucí k naplnění daných cílů.

 

Projekt je realizován ve třech základních školách v Praze od listopadu 2010 do ledna 2011.

 

Aktivity projektu:

1) Výukové programy „Zdraví ze zahrady“ pro třídy 1. a 2. stupně

V rámci výukového programu vedeného lektorem Ekodomova se děti prostřednictvím příběhu a interaktivních aktivit dozvědí, proč by ovoce a zelenina měly tvořit základní složku jejich jídelníčku a proč nejzdravější ovoce a zelenina pochází z vlastní zahrádky a zahrad ekologických zemědělců.

Žáci a žákyně se s danou problematikou seznámí interaktivní formou, získané informace pak využijí při vlastní práci v projektu.   Výstupem programu budou vyplněné pracovní listy.

2) Realizace školního miniprojektu

1. stupeň - hostina
Žáci pod vedením lektora vyberou a nakoupí ovoce, zeleninu a další potraviny zejména v bio kvalitě, ze kterých připraví hostinu pro informační akci.

2. stupeň - informační kampaň pro ostatní žáky školy a rodiče
Úkolem žáků z druhého stupně bude zajistit osvětu o konzumaci ovoce a zeleniny a o ekologickém zemědělství pro ostatní žáky školy, pedagogy a rodiče.

Žáci v rámci informační kampaně:
a) vytvoří pod vedením lektora osvětový leták a výtvarná díla vycházející z výukového programu a dotazníky mapující osobní preference dotázaných při nákupu ovoce a zeleniny; b) připraví informační akci pro ostatní žáky školy, případně rodiče – pod vedením lektora a pedagoga vyberou a nakoupí ovoce, zeleninu a další potraviny zejména v bio kvalitě, ze kterých připraví ochutnávku a zároveň budou v rámci akce distribuovat letáky a dotazníky a prezentovat svá výtvarná díla.

3) Vyhodnocení projektu

Žáci budou dokumentovat průběh projektu pomocí fotografií a reportáží. Na konci projektu sepíší krátké zhodnocení a doplní jej obrázky či fotografiemi o přípravách a realizaci informační kampaně ve škole. Součástí reflexe bude i vyhodnocení vyplněných dotazníků. S výsledky žáci seznámí veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy a nástěnky.

Co účast v projektu přinese zapojeným školám:

  • zajímavé a inspirativní aktivity financované z grantových prostředků a vedené proškolenými lektory;
  • realizaci aktivit, které v rámci RVP rozvíjejí vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ a „Člověk a jeho svět“ a naplňují průřezová témata Enviromentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;
  • zviditelnění školy v médiích.

Projekt Zdraví ze zahrady byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci prvního kola grantového programu Zdravá pětka (www.zdravapetka.cz). Díky této podpoře je projekt realizován ve vybraných školách zdarma.

 

Kontakt:

Mgr. Lucie Sádlová
tel.: 739 592 870
e-mail: lucie.sadlova(at)ekodomov.cz 

 


Projekt Zdraví ze zahrady byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci prvního kola grantového programu Zdravá pětka.
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149