Jurta

Jsem kruhový plátěný stan a mám v průměru šest metrů. Používají mne jako obydlí mongolští pastevci při svém kočování se stády. V Čechách mi říkají Jurta. Mým tatínkem je pan Jan Mucha (http://www.shamansyurt.com/), který moji sestřičku již používá jako obydlí několik let. Mne připravil, abych mohla poskytovat zázemí dětem v Šárynce při nepřízni počasí.

 

Než jsem byla postavena, bylo nutné terén srovnat, dále abych nestála na hlíně, navezli a urovnali na terén štěrk. Jeho úkolem je zajistit rychlé vsakování vody stékající z mé stanové plachty. Aby mohli lidičky využít dešťovou vodu, co ze mne stéká, vykopali okolo místa, kde se připravovalo moje sestavení, mělký příkop. Do něj vložili drenážní trubku o průměru 80 mm, kterou svedli k jezírku. Střed kruhu vyznačili kolíkem. Tento kolík se stal rovněž hlavním vodítkem při vymezení mého obvodu.

 

Nejprve byly zatlučeny po mém obvodu do země kolíky, ke kterým pak byla přichycena nosná konstrukce. Následně byla vztyčena první část roštů, které se přivázaly k rámu dveří. Konstrukce díky prohnutí roštů již stála sama a bylo možné pokračovat vztyčením další části obvodových roštů. Jednotlivé rošty se k sobě stáhly provazem. Při horní hraně obvodových roštů jsem byla stažena ocelovým lankem. Obvodová konstrukce tak bezpečně stála a bylo možné přistoupit ke vztyčování střechy.

 

Nejprve bylo nutné roznosit střešní latě po obvodu a opřením o svislou konstrukci je nachystat pro vztyčování koruny. Ze tří stran tři lidé zasadili do koruny střešní latě a korunu usadili na své místo. Pružná očka na spodní straně střešních latí se nasadila na obvodovou konstrukci. Postupně se takto doplnily všechny latě. Znovu se překontrolovaly všechny svazované spoje a ukotvili mne přivázáním roštů k obvodovým kolíkům. Pak mi natáhli na střechu plachtu, aby překontrolovali, jak na mne pasuje, a začala instalace tepelné izolace z ovčí střiže.

 

Ovčí střiž mi postupně ovíjeli okolo mých svislých obvodových roštů. Zároveň začalo i pokládání izolace na střechu. Po zaizolování první poloviny mi krycí plachtu střechy přesunuli na zaizolovanou polovinu a byla dokončena izolace druhé poloviny. Kolem stěn byla pak natažena plachta proti vodě a plachtou byla přikryta i střecha. Obvodovou plachtu mi pak upevnili dvěma provazy. Dalším obvodovým provazem byla zatažena i plachta střechy. Kolem mne pak zatloukli kolíky, ke kterým mi přitáhli střešní plachtu, aby byla zabezpečena proti větru.

 

Nakonec mi otvor v koruně zakryli plachtou, do které je všitá průhledná fólie, aby měly děti ve dne dostatek denního světla, když zrovna bude pršet nebo se ve mně bude topit. Za suchého a teplého dne si nejraději užívám čerstvého vzduchu a má koruna je celá odkrytá, folii nepotřebuji. Mojí specialitou je dřevěná podlaha, která zvyšuje pohodlí lidiček co ve mně pobývají. Těším se, až ve mně bude stát hliněná pícka, ale o tom vám více povím až někdy příště.

 

 

1.9.2009

Tomáš Hodek


Položení drenáže
Připravený terén
Zatlučení obvodových kolíků
Vztyčení roštů
Přivázání ke dveřím
Napnutí ocelového lanka
Roznesení střešních latí
Roznesení střešních latí
Vztyčování koruny
Spojení latí a roštu
Doplnění latí
Detail svázání latí
Detail uchycení roštů k zemi
Instalace izolace stěn
Instalace izolace stěn
Instalace izolace stěn
Pokládání izolace střechy
Přichycení svislé izolace provazem
Zaizolovaná polovina jurty
Přetahování střešní plachty
Stažení obvodové plachty provazem
Sestavená jurta
Podlaha
PodlahaKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149