O nás

 

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 

Pro naplnění svého poslání Ekodomov:

 

 

O nás pro média:

Občanské sdružení EKODOMOV podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Pro naplnění tohoto poslání se občanské sdružení EKODOMOV zaměřuje především na realizaci výukových programů o kompostování ve školách, seminářů pro učitele i pro veřejnost, pořádá soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování „Miss kompost“, školení dobrovolnické služby „Mistr nulového odpadu“, vydává osvětové materiály o bioodpadech a kompostování. V roce 2007 EKODOMOV otevřel Centrum ekologické výchovy v Kutné Hoře, kde chce posílit environmentální výchovu na tzv. „bílých“ místech Středočeského kraje. V témže roce otevřel i Ekocentrum Ekodomov Žatec, které od roku 2010 převzalo do své správy občanské sdružení Ekocentrum Žatec. Aktivity Ekodomova byly podpořeny grantovými prostředky poskytnutými z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, finančních mechanismů EHP a Norska, Ústeckého a Středočeského kraje, hl.m. Prahy, individuálních dárců a z vlastní činnosti. Více naleznete na www.ekodomov.cz.Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149