Bioodpad - živá hmota pro nový život

Osvětová kampaň na podporu domácího a komunitního kompostování a odděleného sběru bioodpadů. Do kampaně bylo zapojeno kolem 30 měst z celé České republiky, kde probíhaly osvětové akce pro širokou veřejnost a výukové programy ve školách. V rámci kampaně vznikly informační webové stránky www.ekodomov.cz zaměřené na problematiku bioodpadů a kompostování, které v průběhu projektu zaznamenaly 23 000 originálních návštěvníků, byly vyhlášeny soutěže, publikovány články v tisku, vydány letáky a další osvětové materiály distribuované do více než 60 000 domácností. Kampaň byla realizována pod záštitou ministra životního prostředí ČR.Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149