Ústecký kraj - kraj přírody i člověka

 

Projekt "Ústecký kraj – kraj přírody i člověka" byl podpořen ve 2. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v němž se rozdělují prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) na projekty neinvestičního charakteru. Úspěšný projekt Ústeckého kraje získal podporu, která přesahuje 11 miliónů korun. Přidělená dotace je tvořena ze 75% prostředky ESF a z 25% prostředky státního rozpočtu (MŽP).

Projekt je praktickým naplněním Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Koordinaci, administraci a finanční řízení projektu zajišťuje odbor evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je v gesci Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

Projekt byl zahájen 1. března 2006 a ukončen 29. února 2008.

Na jeho realizaci se podílí kromě Ústeckého kraje 6 partnerů, kterými jsou Český svaz ochránců přírody 4. ZO Tilia Krásná Lípa, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER – Brontosaurus Krkonoše, Podkrušnohorský zoopark se sídlem v Chomutově, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Střední škola EDUCHEM, a.s., se sídlem v Meziboří.

Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšení environmentálního povědomí veřejnosti a zavádění principů MA 21 v kraji. Prostředkem k naplnění těchto cílů bude především úplná a z větší části profesionalizovaná síť environmentálních informačních a poradenských center. Tyto subjekty potřebují pro svou osvětovou činnost podporu místních úřadů, které mohou využít jejich služeb jako nástroje pro neformální komunikaci s občany. Akreditovaná environmentální a poradenská centra dávají obcím záruku kvality nabízených služeb. Základem pro naplnění cílů projektu je vytvoření společné platformy těchto subjektů, které se díky vzájemné spolupráci založené na výměně informací zkušeností stanou nositeli know - how jak realizovat ekologické služby pro místní úřady a jakým způsobem oslovovat a působit na širokou veřejnost.

 

 

Autorem tohoto textu je Jitka Štainerová, koordinátor projektu za Ústecký kraj


 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149