Základní informace o projektu Vermikompostování

 

Přeměna bioodpadu na organické hnojivo - kompost názorně představuje proces přeměny organických látek v přírodním prostředí. Seznámením se s procesem kompostování mohou žáci získat představu o koloběhu látek v přírodě a o účasti jednotlivých organismů na těchto přeměnách.

 

Cílem projektu je seznámit žáky s bioodpady a vermikompostováním, jako jednou z možností zpracování tohoto druhu odpadu. Při vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na kvalitní hnojivo – vermikompost. Ekodomov v rámci projektu zajišťuje potřebné pomůcky (vermikompostér, násadu žížal, osvětové materiály) a odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv na školách. Bioodpad z dětských svačin se v průběhu 3 – 4 měsíců promění na vermikompost, který je možné využít pro pěstování rostlin ve třídě či na školním pozemku.

 

Projekt naplňuje průřezové téma Environmentální výchova Rámcového programu pro základní vzdělávání.

 

     Cena:

5 500,- Kč + cestovné lektora/ů

(projekt není v současné době hrazen z veřejných zdrojů,

cena odpovídá skutečným nákladům na akci)

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149