Co lze kompostovat?

Základem je odddělený sběr bioodpadů

 

Třídění odpadů u „zdroje“ zajistí kvalitní využití jednotlivých složek. V případě vytříděného bioodpadu nezáleží na tom, zda jej uložíme do kompostu nebo do sběrné nádoby na bioodpad. Podstatné je, že vytříděním se z odpadu stává surovina, která se dalším zpracováním zhodnotí. Bioodpad je „živý“ materiál, který se rozkládá i v nádobách na odpad. V uzavřeném koši se u dna může vytvořit zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne hnít. Abychom tomuto stavu předešli, doporučujeme bioodpad ukládat do nádob, které umožňují jeho provětrávání. Pro větší pohodlí lze použít speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Manipulace s bioodpadem je tak jednodušší a čistší. Pro sáčky však platí, že by měly být naplněny bioodpadem a zahrnuty v kompostu. Důležité je, aby byly proloženy organickou hmotou tak, aby neležely přímo na sobě a nebyl mezi nimi volný prostor. Sáčky není vhodné zavazovat, uzlíky se obtížněji rozkládají.

 

Co lze kompostovat?

 

Z domácnosti / ze školy:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • novinový papír, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • podestýlka domácích býložravých zvířat

Ze zahrady:

 • posekaná tráva, listí, větvičky
 • plevele, zbytky zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy, vlasy

Materiály nevhodné ke kompostování:

 • kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
 • stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
 • rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu,), vykvetlé plevely
 • chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
 • popel z uhlí, cigare
 • prachové sáčky z vysavače
 • exkrementy masožravých zvířat
 • časopisy
 • plasty, sklo, kovy, kameny

Skladba bioodpadu produkovaná ve škole se bude lišit od bioodpadu produkovaného v domácnosti. I tak ale mějme na paměti, že i ve školách vzniká poměrně velké množství bioodpadů, které bychom měli v souladu se zákonem třídit a recyklovat.

 

Na školní kompost lze ukládat veškerý „zelený“ odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu zkuchyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočišné zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.) a zbytky vařených jídel. Na živočišný odpad azbytky jídel se vztahuje nařízení o vedlejších živočišných produktech, které požaduje vyšší stupeň hygienizace, než je možné dosáhnout v běžném kompostu.Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149