Jak oddělovat bioodpad?

Bioodpad shromažďujte odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je bioodpad ukládat do nádob, které umožňují jeho odvětrávání a vysoušení. Významně se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu. Pro větší pohodlí lze využít speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s bioodpadem. Shromážděný bioodpad ukládejte do domácího kompostéru, nebo do sběrné nádoby na bioodpad.

 

Kompostovatelné sáčky

Základní výhodou těchto sáčků je jejich paropropustnost, tj. odvod vodní páry (pozor, neznamená to, že vám ze sáčku poteče voda!). Dochází tak k postupnému vysoušení bioodpadu a tím pádem snížení jeho hnití a zápachu. Sáček je vhodné umístit do nádoby, která odvětrávání umožní. Doporučujeme použití speciálního koše na bioodpad, ve kterém sáček volně visí. Pokud je sáček v běžném odpadkovém koši, nedochází k efektivnímu vysoušení bioodpadu, pára kondenzuje na stěnách a dně nádoby, vzniká zde tekutý výluh, ve kterém může docházet k hnití a nepříjemnému zápachu.

 

Manipulace se sáčkem je tak velmi snadná a hygienická, odpadá nepříjemné vymývání košů - po naplnění stačí sáček vyjmout z koše a i s obsahem uložit na kompost nebo sběrné nádoby na bioodpad.

 

Rady a tipy pro kompostování sáčků:

  • Sáčky ukládejte do kompostéru vždy nezavázané. Zavázané balíčky omezují provzdušnění odpadu uvnitř sáčku a obtížně se homogenizují s ostatní kompostem.
  • Sáček s bioodpadem po uložení do kompostéru musí být vždy zakryt dalším organickým materiálem. Kompostovatelný plast se ideálně rozkládá v prostředí kompostu, kde je dostatek vlhkosti, vzduchu a bakterií. Pokud sáček leží nezakrytý na povrchu kompostu, bioplast vysychá a degradační procesy se zpomalují.
  • Sáčky v kompostéru musí být vždy proloženy dalším organickým materiálem/bioodpadem. Pokud sáčky v kompostéru vytvoří kompaktní vrstvu, budou bránit spontánnímu provzdušňování bioodpadu.  Může pak dojít k sníženému odparu, nadměrnému zvlhčení a zahnívání odpadu. Zároveň se tím brzdí rozklad sáčků, neboť sáčky se bez přístupu vzduchu nekompostují. Pokud nedisponujete jiným materiálem než bioodpadem, který do kompostéru ukládáte v sáčcích, je vhodné ze sáčku část bioodpadu usypat aby se materiál k sáčkům dostal z obou stran. Další možností je neporušený sáček vysypat a použít jej ještě jednou v domácnosti ke sběru bioodpadů. Do kompostéru jej pak s bioodpadem uložíte po druhém použití.

 

 Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149