Dary

Jednou z možností je poskytnout dar - finanční nebo věcný. Pokud splníte zákonné podmínky § 20 odst.8, zákona 586/92 Sb Zákon o dani z příjmů (ZDP), získáte tím zároveň možnost si o tuto částku snížit vlastní daňový základ za účetní období, ve kterém byl dar poskytnut.

 

Dar může poskytnout právnická i fyzická osoba, příjemcem daru je Ekodomov, o.s. Jedná se o nevládní neziskovou ekologickou organizaci, právnickou osobu se sídlem v ČR splňující zákonné podmínky pro příjem daru.

 

Aby dar mohl být odečitatelnou položkou od základu daně, musí být darovací smlouva písemná (níže viz vzory darovacích smluv).

 

Limity pro uplatnění darů u fyzických osob:

  • Minimální uplatnitelná výše daru: 1000 Kč
  • Maximální uplatnitelná výše daru: 10% ze základu daně
  • Dar který bude větší než 10% ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 10% vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

 

Limity pro uplatnění darů u právnických osob:

  • Minimální uplatnitelná výše daru: 2000 Kč
  • Maximální uplatnitelná výše daru: 5% ze základu daně
  • Dar který bude větší než 5% ze základu daně si můžete uplatnit pouze do výše 5% vašeho základu daně před odečtením odečitatelných položek.

 

Ke každému daru bude uzavřena darovací smlouva, která je pro vás dokladem o uskutečnění daru.

 

Dary mohou být:

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149