E-learning

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je e-learning, jehož záměrem je prohloubení znalostí a dovedností prezentovaných na přednáškách. E-learning je koncipován jako sada výukových nástrojů, které účastníkům pomáhají orientovat se v problematice odpadového hospodářství a v přípravě jejich individuálních projektů. E-learning je vystavěn na platformě volně šiřitelného software Moodle, který slouží pro výrobu kurzů a on-line lekcí pro distanční studium. Do Moodle jsou implementovány speciální nástroje a lekce, které jsou připraveny metodou, které se říká e-coaching. Tato metoda se nezakládá na memorování a následném testování zapamatovaných znalostí, jak je zpravidla ve vzdělávání obvyklé. E-coaching se snaží pracovat s konkrétními příklady a očekává od účastníka kurzu, že na základě nabytých znalostí provede konkrétní rozhodnutí, vysloví určité názory, přiřadí priority, apod. Systém mu pak poskytne zpětnou vazbu, v rámci které účastník kurzu dokáže sám zhodnotit, zda jeho úvaha vede k naplnění stanovených cílů nebo zda by měl zkusit ještě jiné možnosti. Systém tedy účastníka vede (koučuje) a účastník kurzu si dle vlastních potřeb dohledává a doplňuje potřebné znalosti.

 

Součástí e-learningu je 6 velkých e-coachingových lekcí a 17 e-coachingových nástrojů. Dále obsahuje powerpointové prezentace a textové dokumenty s doplňujícími informacemi k probírané problematice.

 

Aplikace je volně přístupná na základě registrace. Vstupte ZDE.


 

Pilotní ověření

Vzdělávacího programu –

Minimalizace odpadů

bylo spolufinancováno

Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Počítače využívané v programu jsou chráněny antivirovou ochranou společnosti Kaspersky Lab.

 

    

 

Enviweb - partner programu

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149