Informační stan

  • Chcete podpořit domácí kompostování u vás v obci nebo připravujete svoz bioodpadu?

  • Občané nevědí co, jak a proč třídit?

  • Pořádáte kulturní nebo jinou akci, na které potřebujete zajistit osvětu?

 

Ekodomov má k dispozici informační stan vybavený pomůckami a materiály pro prezentaci problematiky separace bioodpadu a kompostování.

 

  • Pro dospělé jsou zde k dispozici: informační panely a letáky, ukázky sběrných prostředků (kompostovatelné sáčky, pytle, různé druhy kompostérů a nádob na bioodpad), štěpkovač apod., odpovědi na otázky týkající se nejrůznějších způsobů separace bioodpadu a kompostování a nabídka odborné literatury a výrobků z kompostovatelných plastů.

  • Pro děti je připravena řada aktivit – třídění odpadů v praxi, zábavné kvízy, pozorování živočichů v kompostu apod.

Cena za pronájem: 

6 000,- Kč bez DPH / den

(zahrnuje náklady na dopravu do 100km,

materiál a obsluhu infostanu v počtu 2 osob)

Objednávky infostanu: 

Jan Šarapatka

tel.: 739 318 658

e-mail: jan.sarapatka(at)ekodomov.cz 

 

 


Informační stan byl podpořen:

 

Státním fondem životního prostředí

v rámci projektu „Bioodpad - živá hmota pro nový život

 

 

 

Ministerstvem životního prostředí

v rámci projektu "Národní síť středisek ekologické výchovy"

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149