Balíček EVP

 

Cílem projektu Balíček enviromentálních výukových programů je zvýšit znalosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje (TUR) u žáků 2. stupně ZŠ a studentů nižších ročníků víceletých gymnázií.

 

Školám zapojeným do projektu nabízíme cyklus čtyř na sebe navazujících a vzájemně propojených ekologických výukových programů, které žáky zábavnou formou provedou problematikou trvale udržitelného rozvoje. Hlavními tématy těchto programů jsou energie, odpady, voda a vliv reklamy. Programy trvají dvě, resp. tři vyučovací hodiny. Bližší informace k jednotlivým programům naleznete v sekci Výukové programy. Učitelé ke každému programu získají metodické materiály, které jim umožní vybraná témata dále začlenit do výuky.

 

Programy jsou koncipovány tak, aby každá zapojená třída postupně absolvovala celý výukový cyklus. Termín a místo realizace bude dohodnuto individuálně. Předpokládaná doba realizace všech čtyř programů je v měsících září až prosinec 2009. Programy mohou probíhat v učebně sdružení EKODOMOV v Kutné Hoře nebo na přání v učebnách Vaší školy.

 

Cena: 25 Kč na žáka (tj. 100 Kč na žáka za celý cyklus)

 

Programy za tuto dotovanou cenu jsou určeny pouze pro 10 škol z Kutné Hory a okolních měst a obcí, pro zařazení do projektu je rozhodující pořadí zaslaných přihlášek.

Přihláška ke stažení.

Kontakt:

Mgr. Lucie Sádlová

tel.: 739 592 870

e-mail: infokh(at)ekodomov.czKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149