Odpad z nebe nespad

Cílem projektu je zvýšit informovanost žáků obou stupňů základních škol a nižších ročníků gymnázií o ekologicky odpovědném nakládání s odpady a podpořit separaci odpadů ve školách.

 

Na základě úspěšného pilotního projektu ze školního roku 2007/2008 jsme připravili tento projekt ve větším rozsahu tak, aby byl dostupnější pro více škol. Díky finanční podpoře z grantů jsme mohli projekt inovovat a kompletně přepracovat tak, aby lépe vyhovoval potřebám školní výuky.  

 

Projekt se uskuteční v několika etapách. V úvodu projektu nabízíme pedagogům dva semináře, jejichž cílem je poskytnutí ucelených informací o odpadech a seznámení pedagogů s možnostmi realizace vlastního projektu. Následují odborně vedené interaktivní programy pro žáky. Nejdůležitější etapou je realizace vlastních školních tzv. miniprojektů pro podporu odpovědného nakládání s odpady. Realizace miniprojektů spočívá v plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení nakládání s odpady ve škole. Učitelé dostanou k dipozici ucelený soubor metodických a pracovních listů, které jsou zpracovány formou přitažlivou pro žáky a které nabízejí pedagogům další možnosti, jak s dětmi dále pracovat. Nedílnou součástí projektu je pořízení nádob a dalších pomůcek, které jednotlivým školám pomohou nastartovat jednoduchou a účelnou separaci odpadů. Celý průběh projektu bude vyhodnocen na společném závěrečném setkání na konci školního roku. Výstupy z realizace projektu na jednotlivých školách budou shrnuty v Příručce dobré praxe, která bude následně rozdistribuována v elektronické podobě dalším školám a institucím ve Středočeském kraji.

 

Proč se se žáky věnovat tématu odpadu?

  • Oblast hospodaření s odpady je jednou ze stěžejních oblastí trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o oblast, která má vysoce preventivní charakter a její dopady jsou dlouhodobé. V oblasti výtěžnosti a využití odpadů má naše republika poměrně významné rezervy oproti vyspělejším zemím. Z našeho dlouhodobého působení v této oblasti vyplývá, že je vysoce efektivní začínat s osvětou a rozvíjením motivace již u dětí a mládeže. Investice do vzdělávání tedy představuje cestu, která zefektivní dlouhodobé dopady v této problematice.

Co účastí v projektu získáte?

  • komplexní poradenský a informační servis v oblasti separace odpadů
  • sadu praktických vzdělávacích materiálů (ukázka ke stažení, pdf, velikost 529,7kB)
  • úvodní semináře pro učitele, výukové programy pro žáky
  • nádoby a další pomůcky pro separaci odpadů
  • možnost spolupráce a výměny zkušeností s dalšími školami zapojenými do projektu
  • snížení produkce směsného odpadu, dojde k částečné ekologizaci školy
  • zviditelnění školy v příručce dobré praxe a v tiskových zprávách

 

Cena: Účastnický poplatek pro jednu školu činí 3 000,- Kč. Projekt je z 90% hrazen z Finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu. Účastnické poplatky budou použity na povinné spolufinancování tohoto projektu.

 

Projekt je určen pouze pro 20 škol z Kutné Hory a okolních měst a obcí. Pro zařazení do projektu rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek.

 

Kontakt:

Mgr. Lucie Sádlová

tel.: 739 592 870

e-mail: infokh(at)ekodomov.cz

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149