Kompostování na školních zahradách

Cílem projektu je vybavit školy v Praze, které o projekt projeví zájem, pomůckami a metodickými materiály a zároveň jim poskytnout služby, které pomohou nastartovat jednoduchou a plně funkční separaci tohoto druhu odpadu na školách. Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Hlavní část projektu bude probíhat od února do června 2010 je pro zúčastněné školy zdarma. Podmínkou je účast jednoho učitele (koordinátora EVVO) na semináři v jednom z následujících termínů:

 

  1. 12. února 2010 od 9 do 13 hodin
  2. 19. února 2010 od 9 do 13 hodin
  3. 25. února 2010 od 12 do 16 hodin  

Místo konání seminářů: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, místnost 349.

 

Na semináři se koordinátoři dozví informace k možnostem kompostování a nakládání s bioodpady ve školách a zapojení této tématiky do EVVO.

 

Další podmínkou je vypracování závěrečné zprávy která bude předkládána na MHMP a bude dokumentovat průběh projektů v jednotlivých školách. Závěrečnou zprávu doporučujeme odevzdat do konce června 2010. Pokud budete mít dotazy k vypracování zprávy, bude Vám Ekodomov k dispozici.

 

V případě, že máte o zapojení do projektu zájem, prosíme o vyplnění Vašich požadavků na pomůcky, které budeme v rámci projektu poskytovat, a výběr jednoho termínu semináře.

 

Přihlašovací formulář najdete na stránce "Přihlášení do projektu".

 

Pomůcky, které Vám budou v projektu poskytnuty:

 

  • Kompostovací silo S 900 - vhodné pro kompostování zahradního bioodpadu i biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu (lze objednat max. 2 ks na školu) - ZDARMA
  • Metodické materiály s informacemi o kompostování každá škola obdrží 3 sady materiálů - ZDARMA

 

Kontakt:

Ing. Alena Přibáňová

tel: 739 301 708

e-mail: alena.pribanova(at)ekodomov.cz


Projekt je realizován za podpory Magistrátu hl. města Prahy
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149