Výukové programy

1. stupeň základních škol

1. - 5. třída

Kam dopadne odpad
Proč máme barevné kontejnery a co do nich patří?
Může z odpadu vzniknout něco nového?
Žáci zkoumají obaly od své svačiny a přemýšlí nad jejich dalším osudem. Prostřednictvím příběhu o plastovém kelímku se seznamují s cestou odpadu a učí se, co patří do barevných kontejnerů. Zjišťují také, že pokud odpad správně vytřídíme, můžeme z něj něco užitečného vyrobit.
K programu Kam dopadne odpad získáte ZDARMA metodickou příručku pro pedagogy „Odpad z nebe nespad“.

Kde je kompost, tam to žije! 1 (interiér)
Víte, co patří do kompostu a kdo všechno v něm žije?
Jaký je rozdíl mezi skládkou a kompostárnou?
Může třídit bioodpad i rodina z paneláku?
Žáci se prostřednictvím snového příběhu malé holčičky seznamují s procesem kompostování a objevují, kdo všechno se na něm podílí a které odpady na kompost patří. Sami mají možnost porovnat, co se stane s jádřincem jablka vhozeným do směsného odpadu a bio-popelnice.
K programu Kde je kompost, tam to žije! získáte ZDARMA metodickou příručku pro pedagogy „Biodpad není odpad“.
Založení školního kompostéru s komplexním materiálním a metodickým servisem (pomůcky pro separaci bioodpadu a kompostování, vyškolení žáků, pedagogů, odborná pomoc), který o.s. Ekodomov poskytuje, může škola hradit z projektu EU peníze školám.

3. - 5. třída

Kde je kompost, tam to žije! 2 (exteriér)
Víte, že založit a udržovat správný kompost je tak trochu věda, o kterou je dobré se zajímat? Zkoumali jste pod lupou, kdo všechno v kompostu žije, měřili jste mu teplotu a zjišťovali, jak se mu dýchá a zda má dobré trávení?
Žáci se v roli výzkumníků na terénním vědeckém semináři seznámí s problémy občanů, které řeší internetová kompostovací poradna. S pomocí prof. Žížaly budou v týmech zkoumat organizmy, teplotu a vlhkost kompostu a přemýšlet, zda je v dobrém stavu.
Program předpokládá znalosti z programu „Kde je kompost, tam to žije! 1 – interiér“!
Místo: zahradní učebna o.s. Ekodomov Praha, nebo učebna a zahrada vaší školy s vlastním kompostérem

Energie s námi vždy je
Víte, na co všechno potřebujeme elektrickou energii?
A jak ji můžeme v domácnosti ušetřit?
Žáci se prostřednictvím animovaného spotu seznámí s konkrétními úspornými opatřeními a v modelovém domku aktivně vyhledávají možnosti pro úspory energie v domácnosti. Sami následně navrhují energeticky úspornou domácnost rodiny Šetřílkovy.

Voda na jedno použití?
Víte, jak lidé ovlivňují koloběh vody v přírodě?
Jak můžeme vodou šetřit?
Žáci navrhují a simulují cestu vody z přehrady do úpravny pitné vody, přes domácnost do čistírny odpadních vod. Uvažují nad svojí spotřebou vody a uvádějí způsoby, jak mohou vodou doma šetřit.
Program v nabídce od 11/2010!

2. stupeň základních škol a nižší ročníky gymnázií

Kam dopadne odpad
Co se stane s odpadem z barevných kontejnerů?
Který odpad nemusí vůbec vzniknout?
Žáci se seznámí s různými způsoby nakládání s odpady a v rámci prezentací si vzájemně představí možnosti dalšího využití odpadu. Během diskuse se zamýšlejí nad příčinami a důsledky nezodpovědného nakládání s odpady a přicházejí s návrhy, jak sami mohou minimalizovat množství odpadu.
K programu Kam dopadne odpad získáte ZDARMA metodickou příručku pro pedagogy „Odpad z nebe nespad“.

Kde je kompost, tam to žije!
Víte, že založit a udržovat správný kompost je věda?
Zkoumali jste pod lupou organismy, které přispívají k tlení kompostu?
Víte, jakou má mít teplotu, vlhkost, jakou hodnotu pH?
Žáci se v roli výzkumníků na terénním vědeckém semináři seznámí s problémy občanů, které řeší internetová kompostovací poradna www.ekodomov.cz. S pomocí lektora si stanoví výzkumné cíle a hypotézy, které budou v týmech ověřovat pomocí fyzikálně-chemické analýzy a biologického rozboru. V závěru programu stav kompostu společně vyhodnotí a zformulují doporučení koordinátorovi EVVO.
Délka programu: 3 vyučovací hodiny
Místo: zahradní učebna o.s. Ekodomov, nebo učebna a zahrada vaší školy s vlastním kompostérem
K programu Kde je kompost, tam to žije! získáte ZDARMA metodickou příručku pro pedagogy „Biodpad není odpad“.
Založení školního kompostéru s komplexním materiálním a metodickým servisem (pomůcky pro separaci bioodpadu a kompostování, vyškolení žáků, pedagogů, odborná pomoc), který o.s. Ekodomov poskytuje, může škola hradit z projektu EU peníze školám.

Energie s námi vždy je
Jakou roli hraje elektrická energie v našem životě?
Kolik energie můžu ušetřit jako jednotlivec?
Žáci se formou hry seznamují s energeticky úspornými opatřeními a navrhují nízkoenergetický dům. Zamýšlí se k čemu využívají elektrickou energii a jaké mají rezervy v oblasti úspor energie. Zjistí, že úspory prospějí nejen životnímu prostředí, ale i naší peněžence.
Program v nabídce od 11/2010!

Voda na jedno použití?
Kolik vody denně spotřebujeme?
Je voda z vodovodu kvalitní?
Co se děje v čistírně odpadních vod?
Můžeme používáním ekologicky šetrných výrobků ovlivnit kvalitu vody?
Žáci od sebe navzájem zjišťují, co vědí o vodě v domácnosti. Své předpoklady si ověřují v odborném textu, ve kterém se seznámí s nutnými úpravami vody, možnými úsporami a způsoby minimalizujícími její znečištění. Vše si zapisují do pracovních listů. V rámci prezentací ostatním spolužákům představí nové poznatky a zamyslí se, jak tyto informace přenést do svého osobního života.

Neklame nás reklama?
Jak nás ovlivňuje reklama?
Proč se reklama používá?
Můžeme reklamě věřit?
Žáci v rámci programu zjišťují, co je cílem reklamy, v jaké podobě se vyskytuje a jaké prostředky využívá, aby upoutala naši pozornost. Žáci sami vytvářejí a hodnotí reklamy na ekologicky šetrné a konvenční výrobky, čímž odhalují zájmy a postoje zadavatele reklamy a zároveň vlastnosti ekologicky šetrných výrobků.

Na 2. pololetí PŘIPRAVUJEME nové výukové programy o zdrojích energie a přírodních živlech.

Délka programů
Není-li uvedeno jinak, délka programu je 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut.
V průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 – 4 třídy.

Cena a místo programů

Region hlavní město PRAHA :
45 Kč / žák / 2 vyučovací hodiny Programy o kompostování25 Kč / žák / 2 vyučovací hodiny (Programy jsou dotovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy)
V ceně programu je zahrnuta i částka za dopravu lektora/ů v rámci Pražské integrované dopravy.
Není-li uvedeno jinak, programy realizujeme v učebnách Vaší školy.

Region KUTNÁ HORA: 30 Kč / žák / 2 vyučovací hodiny 45 Kč / žák / 3 vyučovací hodiny
K ceně programu mimo Kutnou Horu je nutné připočítat i částku za dopravu lektora/ů. Pro dopravu preferujeme prostředky hromadné dopravy, při cestě osobním automobilem činí zákonná sazba 6,50 Kč / 1 km.
Výukové programy je možné realizovat v učebně o.s. EKODOMOV v Kutné Hoře (ul. Jana Palacha 166), nebo v učebnách vaší školy.

Co Vám programy přinesou?

  • doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“ ve výuce
  • inspiraci pro nové výukové metody
  • náměty na zajímavé výukové pomůcky
  • podklady pro následnou práci ve výuce

Jak program objednat?

  • vyberte si z naší nabídky programů
  • vyplňte objednávkový formulář
  • vyčkejte na potvrzení termínu
  • zašlete závazné potvrzení objednávky

Kontakt pro region Praha:

Kontakt pro Středočeský kraj:

Mgr. Petr Dolenský

Mgr. Lucie Sádlová

tel.: 234 697 402

tel.: 315 810 074

mobil: 733 764 980

mobil: 739 592 870

e-mail:

e-mail:

petr.dolensky@ekodomov.cz

lucie.sadlova@ekodomov.cz

vzdelavaci.centrum@ekodomov.cz

infokh@ekodomov.cz


Výukové programy podpořilo

MŽP a MŠMT v rámci programu

Národní síť EVVO administrovaného

SSEV Pavučina a ČSOP.

 

 

 

 

 

 

 

Programy dále podpořilo

Město Kutná Hora a firmy

MVE Plus, s.r.o. a Purum, s.r.o.

 

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149