Informační Systém Ekocenter (ISE)

Cílem ISE je poskytnout ekocentrům jednoduchý a účinný nástroj, který mohou využít pro komunikaci s veřejností, podnikateli a místní samosprávou.

 

EKODOMOV ve spolupráci se společností AUGUR Consulting, s.r.o. realizoval výzkum „Vnímání ekocenter v Ústeckém kraji“, který poodhalil rozporuplné pohledy na práci environmentálních a ekologických organizací. Vnímání se pohybuje v rozmezí od sebestředných ekoteroristů až po pozitivně vnímané obětavé nadšence. Místní samosprávy i podnikatelé vítají jejich práci s mládeží, z dalších činností očekávají zejména nestranné avšak kvalifikované environmentální poradenství. Všeobecně se však o ekocentrech toho příliš neví.

 

Základní myšlenkou ISE jsou informační stojany, které mohou být umístěny na místech, kde je velký pohyb obyvatel a kde dochází k jejich pozastavení či čekání, jako jsou pošty, místní úřady, případně kulturní zařízení, školy apod., či významní zaměstnavatelé v regionu. Dalším významným prvkem je spolupráce se školami a místní samosprávou. Ze škol se rekrutují budoucí spolupracovníci či dobrovolníci, ekocentra nabízí místní samosprávě možnost podpořit informovanost místních občanů o možnostech řešení environmentálních problémů. Komunikace s veřejností se tak může posunout do méně formální roviny, která je obecně lépe přijímána. Pokud je navíc deklarováno, že je to v souladu se záměry města a obce, zlepšuje se pohled občanů na práci místní samosprávy, neboť ekocentrum by mělo být rovněž garantem environmentálně šetrných přístupů. Místní samospráva by pak mohla podpořit ekocentra příspěvkem na vydávání letáků, které budou šířeny prostřednictvím stojanů a může poskytnout prostor v místním tisku pro prezentaci činnosti EC.

 

Zavádění ISE se bude realizovat prostřednictvím workshopů, které bude pořádat EKODOMOV ve spolupráci s jednotlivými EC. Průběh a náplň workshopů se bude odvíjet od výsledků sociologického výzkumu „Vnímání ekocenter v Ústeckém kraji“, diskutovat se bude zda výsledky jsou, nejsou a proč, relevantní pro daný region, s následnou prezentací ISE a diskusí nad jeho uplatněním v regionu. Dalším předmětem diskuse bude význam EC pro naplňování MA 21. Úkolem EC je zde oslovit subjekty, které by mohly být pro fungování ISE důležité a pozvat je na workshop, který se na toto téma bude konat nejlépe v prostorách EC. Měli by tedy být přizváni kromě zástupců místní samosprávy také zástupci vzdělávacích institucí a podnikatelů. EKODOMOV ve spolupráci s EC zde pak bude budoucí možný systém spolupráce prezentovat a diskutovat s cílem dospět k řešení, které bude prospěšné pro občany v regionu a posílí postavení EC.


 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149