Osvětová kampaň Dejte šanci bioodpadu!

Cílem kampaně je podpora domácího a komunitního kompostování a odděleného sběru bioodpadů. Kampaň kombinuje standardní reklamní prostředky (v TV, na internetu, bilboardech apod.) a osvětové akce (pro veřejnost, pro školy).

 

Co vám kampaň přinese?

  • vyšší informovanost obyvatel měst a obcí o odpovědném nakládání s bioodpady

Čemu kampaň napomáhá?

  • snížení množství skládkovaného bioodpadu

  • snížení množství černých skládek (zejména vyvážení bioodpadu na okraj obcí)

  • snížení spalování bioodpadu v lokálních topeništích a na zahradách

Kvalitní informovanost občanů je jedním ze základních atributů úspěšného snižování množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. Zapojte se i vy!

 

Osvětová kampaň navazuje na zkušenosti společnosti EKO-KOM, a.s., které ukázaly, že nejúčinnějším nástrojem pro změnu postojů k oddělenému sběru odpadů je právě reklamní kampaň. Dále vychází ze zkušeností o.s. Ekodomov, získaných při realizaci projektu „Bioodpad - živá hmota pro nový život“, který ukázal, že obdobné kampaně není efektivní zakládat na individuální aktivitě jednotlivých krajů, měst a obcí, ale na jednotné celorepublikové kampani.

 

Osvětová kampaň Dejte šanci bioodpadu! má dvě úrovně:

 

Bližší informace o kampani (formát pdf, velikost 235kB)

Kontakt:

 

Tomáš Hodek

tel.: 603 425 958

e-mail: tomas.hodek(at)ekodomov.czKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149