Co je to EVP?

Co je to ekologický výukový program?

 

Ekologický výukový program (EVP) je jedna z forem environmentální výchovy, kterou střediska ekologické výchovy nabízejí školám. EVP je dvou a více hodinová výuková lekce jejímž cílem je obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným jmenovatelem EVP je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie žáků a jejich zkušeností.

 

EVP je zpravidla připraven pro skupinu 15 – 25 žáků. Jeho realizace probíhá buď ve středisku ekologické výchovy (v našem případě v Kutné Hoře, v ul. Jana Palacha 166) nebo v učebnách vaší školy.


Výukové programy podpořilo

MŽP a MŠMT v rámci programu

Národní síť EVVO administrovaného

SSEV Pavučina a ČSOP.

 

 

 

 

 

 

 

Programy dále podpořilo

Město Kutná Hora a firmy

MVE Plus, s.r.o. a Purum, s.r.o.

 

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149