Exkurze do provozů na zpracování odpadů

Toto je projekt realizovaný ve školním roce 2008/2009 a je již ukončen.

(Ve školním roce 2009/2010 bude pro Magistrát hl. města Prahy exkurze realizovat jiný subjekt. Více informací získáte na Magistrátu u pana Miloše Cihelky, tel.: 603 288 820, e-mail: milos.cihelka(at)cityofprague.cz.)

 

Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy Ekodomov ve školním roce 2008/2009 realizoval pro pražské základní školy exkurze do provozů na zpracování odpadu.

Záměrem exkurzí bylo zprostředkovat žákům potřebné informace o zpracování a následném znovuvyužití odpadů a umožnit jim tyto procesy shlédnout v praxi. Celkově se uskutečnilo 359 exkurzí pro více než 5 000 žáků.

 

Vybrané komentáře škol:

„Chtěla bych Vám vyřídit velké díky od všech paní učitelek, které se průběžně účastnily exkurze ve sklárnách. Moc chválily i paní průvodkyně, které jsou prý skvělé. Děti byly tak nadšené, že nám to chodí vyprávět i na vedení. Už jsme absolvovali hodně exkurzí, ale takový ohlas jsme nikdy nezažili.“ (Eva Smažíková, ZŠ Ohradní)

 

„Exkurze se líbila, děti z osmiček byly nadšené a my jsme rádi, že viděly reálný provoz, neboť kromě poznatků k chemii, přírodopisu a environmentální výchově si odnesly něco i k volbě povolání. Pro většinu pražských dětí je představa práce spojená pouze s kanceláří nebo službami.“ (Eva Hlaváčková, ZŠ Hostýnská)

 

Provozy, které žáci navštívili naleznete zde. (ve formátu pdf, velikost 1,4MB).

 

Kontakt:

Ing. Iva Maršíková

e-mail: exkurze(at)ekodomov.czKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149