Výsledky sociologického průzkumu vnímání EKOCENTER a životního prostředí v Ústeckém kraji

 V rámci projektu "Ústecký kraj, kraj přírody a člověka" byl společností AUGUR Consulting s.r.o. proveden pro občanské sdružení Ekodomov sociologický průzkum. Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit jak jednotlivé cílové skupiny vnímají EKOCENTRA v Ústeckém kraji a jaké názory mají tyto cílové skupiny na životní prostředí v Ústeckém kraji. Cílem bylo také zjistit postřehy a náměty, které by bylo možné zohlednit při nastavení parametrů konkrétních projektů realizovaných v rámci projektu "Ústecky kraj, kraj přírody a člověka" všemi zúčastněnými subjekty. Závěry budou využity pro realizaci dalších aktivit občanského združení Ekodomov v projektu. Výstupy budou rovněž sloužit jako indikátory pro měření dosažených výsledků v projektu.

 

 

 

Cílovými skupinami byly zastupitelé veřejné správy, podnikatelské subjekty a běžná populace v Ústeckém kraji.

 

Výsledky průzkumů jednotlivých cílových skupin jsou zpracovány do následujících dílčích závěrečných zpráv:

 

Závěrečná zpráva z průzkumu - cílová skupina veřejná správa

Závěrečná zpráva z průzkumu - cílová skupina podnikatelské subjekty a živnostníci

Závěrečná zpráva z průzkumu - cílová skupina běžná populace

 

V tomto projektu byla také použita doplňková metoda "focus group" jako podpůrná metoda k výše uvedeným třem průzkumům na cílových skupinách.

Výsledky skupinové diskuze zástupců všech tří cílových skupin jsou uvedeny v následující zprávě:  

 

Závěrečná zpráva z průzkumu - focus group

 

Porovnání výsledků dílčích průzkumů na cílových skupinách je shrnuto v následujícím dokumentu:

 

Komparativní zpráva průzkumů

 

 

Průzkum byl realizován v rámci projektu "Ústecký kraj, kraj přírody a člověka", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149