Celorepubliková kampaň

Internetové stránky www.biosance.cz

Internetové stránky jsou ústředním bodem kampaně. Obsahují informace týkající odpovědného nakládání s bioodpady a materiály ke stažení připravené pro tisk a další zpracování pro realizaci osvěty ve vaší obci. Prostřednictvím www.biosance.cz bude rovněž prováděno poradenství, budou zde zveřejňovány aktuální informace z oblasti nakládání s bioodpady.

 

Televizní reklamní spot

TV spot upozorňuje na potřebu odpovědného nakládání s bioodpady a podporuje domácí a komunitní kompostování. Spot je již vytvořen a bude vysílán v ČT na jaře roku 2009. Vysílání spotu v ČT by mělo být podpořeno v regionálních TV. Odvysílání spotu je záležitostí individuální domluvy. Za tímto účelem budou vytvořeny vysílací kopie spotu pro odbavení v profesionálních TV studiích.

 

Venkovní reklama

Venkovní reklama o kampani bude umístěna v dopravních prostředcích, na zastávkách MHD, citylights, bilboardech apod.

 

Reklama na internetu a v tisku

Spolupráce s významným internetovým portálem (v současné době je v jednání) a tiskem optimálně doplňuje portfolio reklamních prostředků. Reklama bude odkazovat na webové stránky kampaně www.biosance.cz. Snahou bude publikovat články o realizaci kampaně.

 

Miss kompost a Nulový odpad

Soutěžní klání Miss kompost se snaží podchytit tvořivý potenciál jednotlivců související s procesem kompostování. Cílem soutěže je neformální výměna informací o kompostování a podpora myšlenky, že kompostování patří k modernímu životnímu stylu. Součástí soutěže je i přehlídka mladých módních návrhářů s názvem Nulový odpad zahrnující modely z přírodních materiálů, vytříděných odpadů či biodegradabilních plastů. V rámci kampaně bude vyhlášena celorepubliková Miss kompost 2009.

 

Dobrovolnická služba Mistr nulového odpadu

Mistr nulového odpadu (MNO) poskytuje pomoc přímo v místě svého bydliště u svých sousedů, známých a dalších spoluobčanů, které informuje o možnostech recyklace jednotlivých druhů odpadů s cílem zefektivnit jejich oddělený sběr. Mistr nulového odpadu je pro účely výkonu dobrovolnické služby proškolen a získává certifikát. Školení je 4 denní a sestává se z teoretické části, která je zaměřena na jednotlivé odpadové komodity a z workshopu, jehož součástí jsou exkurze do provozů zpracovávajících odpady. Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě písemné smlouvy uzavřené s o.s. EKODOMOV. Dobrovolnická služba Mistr nulového odpadu je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V rámci kampaně budou proškoleni další MNO.

 

Informační stan

Ekodomov vlastní informační stan vybavený pomůckami a materiály pro prezentaci problematiky separace bioodpadu a kompostování (informačními panely a letáky, ukázkami sběrných prostředků - kompostovatelné sáčky, pytle, různé druhy kompostérů a nádob na bioodpad, štěpkovač atd.). V rámci kampaně proběhne 5 osvětových akcí při nejrůznějších příležitostech, např. Den země, Den bez aut apod.

 

Výstava "Miss kompost a Nulový odpad"

Výstava "Miss kompost a Nulový odpad" poutavou a zábavnou formou seznamuje návštěvníky s problematikou bioodpadů a minimalizace odpadů.

 

Omnibusové šetření

Výstupy projektu budou sledovány omnibusovým šetřením, které je prováděno jednou uzavřenou otázkou „Třídíte bioodpady ve Vaší domácnosti?“ s odpovědí „ANO“ a „NE“, v případě odpovědi "NE" identifikujeme proč. Výzkum nezkoumá další způsob nakládání s tímto odpadem a předpokládá, že vytříděný bioodpad je odděleně sbírán nebo kompostován. První šetření leden 2009, druhé v leden 2010.

 

Osvětová kampaň „Dejte šanci bioodpadu!“ je zcela nezávislá na systémech nakládání s odpady v jednotlivých obcích a může být provázána s libovolnými dalšími aktivitami, které v obci realizujete.

 

Bližší informace o kampani (formát pdf, velikost 276,8 kB)

Kontakt:

Tomáš Hodek

tel.: 603 425 958

e-mail: tomas.hodek(at)ekodomov.czKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149