Osvětové materiály

Osvětové materiály lze zakoupit v našem e-Shopu.

Metodická příručka na 36 stranách nabízí teoretické informace o separaci bioodpadů a kompostování, obecné náměty pro realizaci školních projektů spolu s příklady dobré praxe ze škol, které se zúčastnily stejnojmenného projektu, a zpracované tři ukázkové hodiny, které vám pomohou dané téma zařadit do výuky. Sada je vhodná pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Ukázka ke stažení (4 strany, formát PDF, velikost 465 kB).

Cena: 90,- Kč

 

Sada obsahuje pracovní listy pro žáky, zaměřené na jednotlivé druhy odpadů a způsoby nakládání s nimi. Ke každému pracovnímu listu se vztahuje vždy jeden metodický list, který bez velkých příprav pedagogům umožní vést vyučovací hodiny na daná témata. Sada je vhodná pro oba stupně ZŠ.

Ukázka ke stažení (6 stran, formát PDF, velikost 617 kB).

Cena: 90,- Kč

 

Leták Dejte šanci bioodpadu!

Shrnuje základní informace o způsobech separace a zpracování bioodpadů v domech i bytech.

Cena: Leták ve stávající podobě vám můžeme nechat vytisknout, cenovou kalkulaci zašleme na vyžádání.

 

Sada deseti na sebe navazujících obrázků znázorňujících cyklus bioodpadu doplněna veršovaným textem.

Cena: 20,- Kč

 

Plakát znázorňuje jednotlivé možnosti využívání bioodpadu. Děti se tak seznámí vedle domácího kompostování také s komunálním kompostováním a zpracováním bioodpadu v bioplynové stanici.

Cena: 11,- Kč

 

Plakát ukazuje dětem život v kompostu a podmínky, které kompost organizmům poskytuje.

Cena: 11,- Kč

 

Spojuje sdělování informací s hrou. Obsahuje také kalendář bioodpadu na zahradě, který znázorňuje, jak po celý rok vzniká na zahrádkách a v přírodě odpad vhodný ke kompostování.

Cena: 7,60 Kč

 

Jednoduchou a hravou formou seznamují s bioodpady, kompostováním, ale i s problematikou třídění ostatních druhů odpadů.

Cena: 20,- Kč

 

Materiály můžeme poskytnout:

  • tištěné ve stávající podobě

  • upravené dle vašich potřeb a vytištěné

  • ve formě grafických podkladů připravených pro tisk ve formátu PDF

Objednávka materiálů:

Mgr. Daniela Klapková

tel.: 234 697 402

e-mail: daniela.klapkova(at)ekodomov.cz

nebo přes náš e-shop

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149