Vzdělávací program Minimalizace odpadů

Cílem programu je získání širších znalostí o odpadovém hospodářství a odpadech. Absolventi programu umí zhodnotit stav odpadového hospodářství ve vlastní lokalitě z hlediska ekonomiky a životního prostředí a navrhnout a realizovat změny vedoucí k vyšší efektivitě nakládání s odpady.

 

Vzdělávací program je určen pro:

 • úředníky samospráv měst a obcí,
 • pracovníky technických služeb, svozových společností,
 • zaměstnance nevládních neziskových organizací a dalších institucí, které se zajímají o problematiku odpadového hospodářství.

Očekávaný přínos pro účastníky programu:

 • rozšíření vědomostí v oblasti odpadového hospodářství, legislativy, získávání dotací, managementu a marketingu,
 • osobní rozvoj v oblasti komunikace,
 • příprava konkrétního projektu pro zlepšení nakládání s odpady.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a je tak součástí dalšího profesního vzdělávání.

 

Program trvá osm výukových dní po osmi vyučovacích hodinách. Probíhá jednou za 14 dní po dobu 4 měsíců (konkrétní termíny jsou uvedeny níže). Každý z osmi dnů kurzu je věnován jednomu tématu: odpadové hospodářství a legislativa

 • skladba odpadů a systémy zpětného odběru,
 • oddělený sběr a využití bioodpadů,
 • minimalizace odpadů v praxi,
 • optimalizace systémů v odpadovém hospodářství, dotace a příprava grantových žádostí,
 • nástroje minimalizace odpadů,
 • marketing a komunikace v odpadovém hospodářství,
 • závěrečná prezentace účastníků projektu.

 

Popis a průběh programu:

Vzdělávací program kombinuje přímou výuku za přítomnosti odborných lektorů a internetové lekce e-learningu, jejichž záměrem je prohloubení znalostí a dovedností prezentovaných na přednáškách. V rámci e-learningu účastníci získají neomezený přístup ke všem podkladovým materiálům, které byly pro kurz připraveny a které doplňují přednášky a učební text. K jednotlivým tématickým oblastem jsou v rámci e-lerningu připraveny e-coachingové lekce, které interaktivní formou vedou účastníka k novým poznatkům a procvičují jeho dovednosti. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je zpracování individuálních projektů jednotlivými účastníky, které budou řešit konkrétní problém s odpady v daném městě či obci. Přednášky i e-learningový kurz jsou sestaveny tak, aby efektivně pomohly přípravě individuálních projektů. Každý účastník bude mít příležitost v závěru kurzu svůj návrh „nanečisto“ obhájit před ostatními účastníky. Zpětná vazba od ostatních účastníků kurzu a lektorů prověří připravenost individuálního projektu pro jeho projednání a schválení radou a zastupiteli města či obce.

 

Zde naleznete podrobný rozpis kurzu včetně jmen přednášejících.

 

V letech 2007-2008 se konaly celkem čtyři cykly vzdělávacího programu, jich se zúčastnilo více než 70 osob.

 

„Ráda bych Vám poděkovala za opravdu skvělý odborný i osobní zážitek při absolvování „Vzdělávacího programu Minimalizace odpadů“. Při své dosavadní praxi v odpadovém hospodářství jsem se ještě nesetkala s takovým množstvím vzdělaných lidí a skutečných odborníků. Získala jsem mnoho užitečných informací, které jistě využiji v další seberealizaci.“ (V. Veselá, Dopravní podnik hl. města Prahy).

 

Kontakt:

Ing. Iva Maršíková

tel.: 739 304 156

e-mail: iva.marsikova(at)ekodomov.cz


 

Pilotní ověření

Vzdělávacího programu –

Minimalizace odpadů

bylo spolufinancováno

Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Počítače využívané v programu jsou chráněny antivirovou ochranou společnosti Kaspersky Lab.

 

    

 

Enviweb - partner programu

 

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149