Miss kompost 2008

Třídění odpadů v domácnostech se stává v Praze součástí moderního životního stylu a tak pomalu zjišťujeme, že při pečlivém vytřídění jednotlivých složek nám ve směsném odpadu zbývá z velké části bioodpad. Ideální je, pokud je odpad kompostován v domácím kompostu nebo komunitním kompostu, není třeba jej pak svážet, znamená to méně hluku, emisí a ušetřené finanční prostředky chce Hlavní město Praha investovat do podpory ekologického nakládání s bioodpady. Občanské sdružení Ekodomov získalo od Magistrátu hl.m. Prahy grant na přípravu informační a osvětové kampaně Dejte šanci bioodpadu!.

 

Ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy a pod záštitou radního hl.m. Prahy Petra Štepánka v návaznosti na zmiňovanou informační kampaň vyhlásilo občanské sdružení Ekodomov soutěž „MISS KOMPOST PRAHA 2008“ na podporu domácího a komunitního kompostování a odpovědného nakládání s bioodpady v Praze. Oficiální vyhlášení proběhlo dne 6.10.2007 v rámci Zeleného dne v Botanické zahradě Praha v Troji u skleníků Fata Morgana v průběhu odpoledního programu.

 

Kompostovat může každý kdo chce! Jak na to naleznete na www.kompostuj.cz.

Třídění odpadů v domácnostech se stává v Praze součástí moderního životního stylu a tak pomalu zjišťujeme, že při pečlivém vytřídění jednotlivých složek nám ve směsném odpadu zbývá z velké části bioodpad. Ideální je, pokud je odpad kompostován v domácím kompostu nebo komunitním kompostu. Pak jej není třeba svážet, což znamená méně hluku a emisí. Ušetřené finanční prostředky chce hlavní město Praha investovat do podpory ekologického nakládání s bioodpady. Proto občanské sdružení Ekodomov ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy a pod záštitou radního hl. m. Prahy Petra Štepánka vyhlásilo soutěž "MISS KOMPOST PRAHA 2008" na podporu domácího a komunitního kompostování a odpovědného nakládání s bioodpady v Praze. Hraje se o ceny v hodnotě 20 000,- Kč.

 

Pro základní školy jsme vyhlásili samostatnou soutěž "Školní MISS KOMPOST PRAHA 2008", přihlášky od ZŠ budou zařazeny do soutěže základních škol.

 

Pravidla soutěže: Vyfotografujte svůj kompost, zjistěte jeho míry (výšku, šířku, délku) a jídelníček. Uveďte co a v jakém množství do kompostu dáváte – čím ho krmíte a stručný popis kompostu. Dále napište krátký příběh o Vašem kompostu. Můžete popsat, co zajímavého i humorného se Vám přihodilo při kompostování nebo při jiné činnosti, která nějak souvisí s kompostem.

 

Přihlášky posílejte písemně na adresu: Ekodomov, V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6, nebo elektronicky na e-mail: soutez(at)ekodomov.cz a to nejpozději do 14.3.2008.

 

Z došlých materiálů, které splňují požadavky soutěže, bude vybráno šest nejlepších, které postoupí do finále, které se uskuteční 29.3.2008 na Výstavišti v Holešovicích v rámci doprovodného programu výstavy BIOSTYL od 16:00 hodin. Finálové komposty budou obhajovat populární osobnosti a o vítězích rozhodne odborná porota. První tři obdrží hodnotné ceny v minimální celkové hodnotě 20 000,- Kč.

 

Tři nejlepší školy v rámci kategorie Školní Miss kompost 2008 získají poukázky od Magistrátu hl. m. Prahy na rozvoj separace bioodpadů a podporu nakládání s bioodpady ve škole v hodnotách: 10 000,- Kč, 6 000,- Kč a 4 000,- Kč

 

Slavnostní vyhlášení vítěze MISS KOMPOST je spojeno s módní přehlídkou Nulový odpad, na níž jsou prezentovány modely ze soutěže mladých módních tvůrců zaměřené na využívání přírodních, odpadových a recyklovaných materiálů.

 

A co vy? Už máte svůj kompost?

 

Více informací o možnostech kompostování v rodinných i bytových domech naleznete na našich stránkách v sekci "Bioodpad / Kompostování".


Výsledky 2008

Na 1. místě se umístil a titul Miss kompost 2008 získal

komunitní kompost Řepanka Španielová z Prahy - Řep,

který do soutěže přihlásila Ivana Štětinová.

Jeho obhájcem byl Petr Pávek, politik, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem.

 

Na 2. místě se umístil a titul I. Vicemiss 2008 získal

kompost, který do soutěže přihlásil Zbyněk Týč z Prahy - Klánovic.

Jeho obhájcem byl Vladimír Kokolia, výtvarník, vítěz soutěže Miss Kompost 2007.

 

Na 3. místě se umístil a titul II. Vicemiss 2008 získal

kompost Kempost, který do soutěže přihlásil Martin Kempa z Prahy - Modřan.

Jeho obhájcem byl Miroslav Kalina, autor knihy Kompostování a péče o půdu.

 

V soutěži Školní Miss Kompost 2008 bylo nejlépe oceněno

„žížaliště“ ZŠ sv. Voršily z Prahy 1.

Miss kompost Praha je realizována

ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy a pod záštitou radního hl.m. Prahy Petra Štepánka

 
Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149