O projektu

Cílem projektu je zapojit do vyučování aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny a posílení vztahu k místu, kde žáci žijí a současně zapojit do environmentálního vzdělávání používání moderních komunikačních a informačních technologií. Děti zjistí, jak chování lidí v nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Díky srovnávání historických fotografií, které děti samy vyhledají a fotografií nových, které v rámci projektu samy nafotí, se dozví, jak se krajina kolem nás v čase mění.

 

Projekt bude probíhat v letech 2009 - 2012 v několika etapách. V průběhu projektu se uskuteční 5 seminářů pro pedagogy. První seminář se bude věnovat samotné realizaci projektu, další čtyři budou zaměřené na témata související s krajinou a jejím vývojem (např. osídlení, doprava, těžba dřeva, nerostných surovin, vodní a větrná eroze, povodně apod…).

Pro žáky jsou připravené i výukové programy zaměřené na problematiku vývoje krajiny. Současně bude k dispozici e-learningový kurz, kde žáci získají další historické, zeměpisné a společenské poznatky.

 

Stěžejní etapou projektu budou terénní práce žáků i pedagogů. Žáci pod vedením pedagogů budou vyhledávat informace a materiály o lokalitách, ve kterých se školy nacházejí. K tomuto účelu budou vyhledávat písemné, obrazové, popř. audio materiály a vytvářet k nim informační a vzdělávací materiál. Ze zpracovaných materiálů bude sestavena publikace a prezentační panely pro putovní výstavu. Výstupy z realizace projektu na jednotlivých školách budou shrnuty v metodické příručce pro pedagogy, která bude k dispozici v elektronické podobě dalším školám a institucím ve Středočeském kraji, které se podobnou tématikou zabývají nebo o ni chtějí výuku rozšířit. V průběhu projektu budou probíhat i 3 výměnná setkání zapojených škol, jejichž cílem je motivace pro projektové aktivity a prezentace výsledků práce účastníků projektu.

 

Školy přihlášené do projektu získají:

  • komplexní poradenský a informační servis v oblasti vývoje krajiny
  • odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv ve školách
  • semináře pro pedagogické pracovníky vedené externími lektory
  • metodický manuál pro pedagogy zaměřený na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí
  • výukové programy pro žáky zaměřené na problematiku vývoje krajiny
  • internetové lekce pro žáky, ve kterých získají dovednosti pro realizaci projektu, potřebnou techniku: notebook, digitální fotoaparát, scanner, diktafon
  • navázání kontaktů a propojení zkušeností s dalšími školami
  • propagační materiály a předměty (trička)
  • prezentace výsledků práce žáků na veřejnosti – výstavy, publikace

Projekt připravilo občanské sdružení Ekodomov spolu s partnerskou organizací Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory z Horního Maršova. Do projektu je zapojeno 12 škol z Kutnohorska a blízkého okolí a 4 školy z partnerského regionu Krkonoš a Podkrkonoší.

 

Projekt je díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro všechny zapojené školy ZDARMA.

Kontakt:

Jitka Rosická

tel.: 739 304 156

e-mail: jitka.rosicka(at)ekodomov.cz

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149