Typy kompostování

Kompostování je řízený aerobní proces (za přístupu vzduchu), během kterého jsou organické odpady přeměňovány na organominerální hnojivo, kompost.

 

Domácí / školní kompostování

Kompostování na školní zahradě představuje nejčastější způsob využívání bioodpadu ve školách. Kompostovat lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech, které mohou být z nejrůznějších materiálů (dřevo, pletivo apod.). Kompostér si lze vyrobit z nejrůznějších snadno dostupných odpadních materiálu (např. ze starých palet). Plastové a dřevěné kompostéry lze také koupit v obchodech se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru závisí na množství kompostovaného materiálu. Doporučuje se minimální objem 1 m3. Ideální je mít na kompostovišti tři kompostéry. Do prvního se dává bioodpad a probíhá v něm intenzivní rozklad, ve druhém probíhá dozrávání kompostu a třetí slouží k odebírání či k uskladnění kompostu. Kompostoviště je vhodné umístit na rovném terénu, v závětří a na stinném místě, aby nedocházelo k vysoušení kompostu.

 

Komunitní kompostování

Komunitní kompostování je vhodné pro školy, které nemají vlastní pozemek. Vhodným zařízením pro komunitní kompostování je kompostovací box, který je tepelně izolovaný, aby odolával výkyvům teplot v létě a v zimě; má perforované dno pro odvod zbytkové vody a lepší provětrávání; a má uzamykatelné dveře a víko, aby nedošlo k znečištění kompostu nežádoucími příměsemi. Vrchem se ukládá materiál ke kompostování, dveřmi se odebírá hotový kompost. Výhodou tohoto kompostéru je, že nevyžaduje příliš mnoho místa (stát může např. vedle nádob na ostatní tříděný odpad) a díky zámku je zabezpečena čistota kompostu, přestože kompostér stojí mimo oplocený areál školy.

 

Komunální zpracování bioodpadů

Komunální zpracování bioodpadů řeší obec. V současné době v některých obcích ČR již můžete vidět vedle nádoby na papír, plast, nápojový karton a sklo i hnědé sběrné nádoby na bioodpad. Způsob zpracování bioodpadu je dán místními podmínkami, které mají rovněž vliv na systém jejich sběru a svozu. Bioodpad se zpracovává v obecních kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Vzniká kompost, který se využívá například pro obnovu a údržbu veřejné zeleně v regionu apod. V bioplynových stanicích je produkován také bioplyn, který je využíván na výrobu tepelné a elektrické energie. Organizovaný sběr a svoz bioodpadů je určen pro ty občany a instituce, kteří nemohou sami kompostovat.

 

Vermikompostování

Samostatnou kapitolou je tzv. vermikompostování, při kterém se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo – vermikompost. Vermikompostér lze umístit  na chodbu, do třídy či do kanceláře. Důležité je vždy zajistit pro žížaly optimální teplotu kolem 20 oC a správnou vlhkost substrátu. V zimě je tedy nutné nenechávat vermikompostér venku bez izolace, v létě ho nevystavovat přímému slunci, aby nedocházelo k výparu vody a k přehřívání. Vhodnou nádobu na vermikompostování je možné vyrobit nebo koupit. Plocha nádoby se odvíjí od množství kompostovaného bioodpadu, zpravidla stačí rozměry cca. š 40 x h 40 x v 15 cm. Stěny nebo dno je vhodné opatřit otvory pro přísun vzduchu a odvod případné přebytečné vlhkosti. Nádobu, která může být z neprůhledného plastu, nebo ze dřeva, je dobré opatřit víkem, které zabraňuje vysoušení. K vermikompostování lze využít také nádoby přímo určené k tomuto způsobu kompostování dostupné i u nás.

 

V České republice žije okolo 50 druhů a poddruhů žížal. Ne všechny druhy jsou schopné rychle a efektivně přeměňovat organické zbytky. K vermikompostování se používá žížala hnojní (Eisenia foetida) a Eisenia andrei, které lze běžně najít na zahradě v kompostu. Na trhu lze koupit také speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy, které se rychle množí a dokáží intenzivně přeměňovat bioodpady ve vermikompost. 0,5 kg žížal zkonzumuje za den okolo 0,25 kg odpadů, což je zhruba množství, které vyprodukuje čtyřčlenná rodina za den.

Kontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149