Série seminářů CESTY LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

AKREDITOVANÉ CELODENNÍ SEMINÁŘE S TÉMATIKOU LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

 

1. CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Cílem semináře je seznámit účastníky se vznikem a základní charakteristikou lesních mateřských škol jako alternativní formou předškolního vzdělávání.

Termín: pátek 24. 9. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6 - Dejvice

Časová dotace: 9:30 – 16:00 (11:30 – 12:30 pauza na oběd – vlastní), celkem 7 vyučovacích hodin

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 15 osob.

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMS 1

Akreditace č. 10 143/2010-25-188

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících s věkovými kategoriemi 3 a více let věku.

 

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková

Garant: Johana Passerin

 

Program (není-li určeno jinak, probíhá v jurtě):

 • Náslech při programu DK Šárynka (program venku)
 • Venkovní vyučování – historie, příklady aktivit z ČR a ze světa
 • Formy lesní mateřské školy (samostatná / integrovaná lesní MŠ, organizační příležitosti pro klasickou mateřskou školu)
 • Příklady lesních mateřských škol (Skandinávské země, Německo, ČR)
 • Den v lesní mateřské škole
 • Význam pobytu v přírodě pro rozvoj kompetencí dětí - výsledky výzkumů v oblasti rozvoje dětí v přírodě

 

 

2. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY´VZNIKU LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Cílem semináře je seznámit účastníky podmínkami realizace programu inspirovaného lesními mateřskými školami z pohledu legislativy.

Termín: sobota 25. 9. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6 - Dejvice

Časová dotace: 13:30 – 18:45, celkem 7 vyučovacích hodin

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 15 osob.

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMS 2

Akreditace č. . 10 143/2010-25-188

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících s věkovými kategoriemi 3 a více let věku.

 

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, Magdalena Kapuciánová

Garant: Johana Passerin 

 

Program (není-li určeno jinak, probíhá v jurtě):

 • Současná legislativa pro předškolní vzdělávání z pohledu pobytu s dětmi v přírodě , legislativa pro zotavovací akce, Možnosti vyplývající z prorodinného balíčku MPSV - Parametry miniškolky jako plánované formy soukromého předškolního zařízení, zkušenosti se vznikem LMŠ v ČR a v Německu
 • Počty dětí a dospělých při pobytu v přírodě
 • Řešení hygienických opatření při pobytu v přírodě
 • Možnosti stravování v přírodě
 • Příklady dobré praxe - Dětský klub Šárynka a integrovaná lesní MŠ Lesníček
 • Smlouva s rodiči ,pojištění
 • Dílna – mentální mapa vlastních možností realizace programu s dětmi v přírodě

 

 

3. S DĚTMI V PŘÍRODĚ

Cílem semináře je seznámit účastníky s bezpečnostními opatřeními a vhodným vybavením pro program inspirovaný lesní mateřskou školou.

Termín: pátek 15. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6 - Dejvice

Časová dotace: 9:30 – 16:00 (11:30 – 12:30 pauza na oběd – vlastní), celkem 7 vyučovacích hodin

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 15 osob.

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMS 3

Akreditace č. . 10 143/2010-25-188

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících s věkovými kategoriemi 3 a více let věku.

 

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.

Garant: Johana Passerin

 

Program (není-li určeno jinak, probíhá v jurtě):

 • Náhled programu DK Šárynka (program venku)
 • Osvědčené oblečení a vybavení do přírody pro celý rok, bezpečnost dětí při pobytu v přírodě, pravidla pro každý den , rizika v přírodě a jak jim předejít, mMetodické pomůcky pro pobyt v přírodě, osvědčené oblečení a vybavení do přírody, nezbytná pravidla pro bezpečný pobyt s dětí v přírodě , vybavení v německých LMŠ

Dílny:

 • Mé tajné místo – řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly dostatečné množství podnětů, rozvíjely dětskou fantazii.
 • Pozorujeme přírodu – učíme děti pozorovat, sdílet pozorování, pozorování očima, lupou, barevnými skly, mikroskopem. Možnosti pozorování s dětmi předškolního věku. jak zaznamenávat pozorování (pamětní krabice apod.). využití lana, kelímkových lup, bílé plachty.

 

 

4. PRAKTICKÉ NÁMĚTY Z LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Cílem semináře je nabídnout účastníkům inspiraci z lesních mateřských škol v souvislosti s alternativními pedagogickými směry.

Termín: sobota 16. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6 - Dejvice

Časová dotace: 13:30 – 18:45, celkem 7 vyučovacích hodin

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 15 osob.

Cena za seminář: 700,- Kč

Kód: LMS 4

Akreditace č. . 10 143/2010-25-188

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících s věkovými kategoriemi 3 a více let věku.

 

Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, Linda Kubale

Garant: Johana Passerin

 

Program (není-li určeno jinak, probíhá v jurtě):

 • Tematické oblasti typické pro LMŠ – inspirace pro školní / třídní vzdělávací plán, Oblasti klíčových kompetencích dětí rozvíjených při pobytu v přírodě, rozvoj motoriky, sebepoznání a sebepojetí, spolupráce, odpovědnost, respekt

Dílny:

 • Experimentujeme s přírodou na jaře, v léta, na podzim i v zimě – seznamujeme děti s některými přírodními zákonitostmi a pravidly pomocí jednoduchých krátko či dlouhodobých experimentů.
 • Rozvoj znalostí o přírodě, s propojením ekonaratologie v MŠ
 • Rozvoj emoční inteligence dětí ve vazbě dětí na zvířata – humánně-animální interakce, zoorehabilitace a zooterapie. Pozitivní účinky vztahu se zvířaty.
 • Prvky waldorfské pedagogiky v LMŠ
 • Prvky montessori pedagogiky v LMŠ

 

 

5. EKOLÍSTKY I. – aneb EVVO v kostce

Cílem semináře je vybavit pedagogické pracovníky dalšími znalostmi, které přispějí k rozvoji osobnosti dítěte či klienta v postupné získávání dalších vědomostí a dovedností a zejména postojů v environmentální výchově. Podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě.

Termín: pátek 22. 10. 2010

Místo konání: Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6 - Dejvice

Časová dotace: 13:00 - 18:00, 5 vyučovacích hodin

Minimální počet účastníků pro uskutečnění vzdělávací akce je 10 na jeden seminář, maximální počet 15

Cena za seminář: 500,- Kč

Kód: EKO I.

Akreditace č. 10 143/2010-25-188

Doporučeno pro: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ I. stupně a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících s věkovými kategoriemi 3 a více let věku žáků.

 

Lektorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.

Garant: Mgr. Petr Dolenský

 

Program:

 • PowerPointová prezentace - převážně fotografie činností, nápadů a výtvorů (co se do batohu nevešlo). V rámci této prezentace budou účastníci seznámeni s cíli, prostředky, metodami a trendy EV.
 • „Mé tajné místo“ – řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly dostatečné množství podnětů, rozvíjely dětskou fantazii.
 • Pozorujeme přírodu – učíme děti pozorovat, sdílet pozorování, pozorování očima, lupou, barevnými skly, mikroskopem. Možnosti pozorování s dětmi předškolního věku. jak zaznamenávat pozorování např. nápadník her, jak vyrobit hmatovou krabici a čichací sadu aj. osvědčené drobnosti.
 • Experimentujeme s přírodou na jaře, v léta, na podzim i v zimě – seznamujeme děti s některými přírodními zákonitostmi a pravidly pomocí jednoduchých krátko či dlouhodobých experimentů.
Přihláška na seminář(e) Cesty LMŠ
Údaje označené hvězdičkou * je nutné vyplnit!

1. CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA (24.9.2010, kód: LMS 1)
(registrace přihlášek na tento kurz je již uzavřena)

2. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZNIKU LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (25.9.2010, kód: LMS 2)
(registrace přihlášek na tento kurz je již uzavřena)

3. S DĚTMI V PŘÍRODĚ - VYBAVENÍ A BEZPEČNOST (15.10.2010, kód: LMS 3)
(registrace přihlášek na tento kurz je již uzavřena)

4. PRAKTICKÉ NÁMĚTY Z LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (16.10.2010, kód: LMS 4)
(registrace přihlášek na tento kurz je již uzavřena)

5. EKOLÍSTKY I. – aneb EVVO v kostce (22.10.2010, kód: EKO I.) *


NahoruKontakt:

 

  Sídlo Praha:

  Ekodomov, o.s.

  V Podbabě 29b

  160 00 Praha 6

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: info@ekodomov.cz

  tel.: 234 697 402

  tel.: 220 920 268

  fax: 910 256 149

 

 

 

  Pobočka Kutná Hora:

  Ekodomov, o.s.

  Jana Palacha 166

  284 01 Kutná Hora

  (ukázat na mapě)

 

  e-mail: infokh@ekodomov.cz

  (jen pro kutnohorskou pobočku!)

  tel.: 315 810 074

  fax: 910 256 149